UPPROP FÖR UTVECKLING AV SÄBRÅ HEMBYGDSFÖRENING

Säbrå Hembygdsförening behöver förnyelse och utveckling! Förnyelse genom:

* fler och unga medlemmar

* utökat antal aktiviteter

Aktiviteter som tar fasta på föreningens huvuduppgift och syfte: att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Här ingår bland annat kunskap om och känsla för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner, att medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, samt att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Varför fler unga medlemmar? Ja, först att nuvarande medlemmar främst är äldre personer, vilket givetvis är helt i sin ordning, och absolut alla är välkomna! Men en föryngring innebär också att nya idéer med all sannolikhet tillförs föreningen, förnyelse!

Du som känner för att medverka till Säbrå Hembygdsförenings syfte är mycket varmt välkommen till föreningen. Du som redan är medlem, tänk efter om någon bland dina vänner och bekanta skulle kunna ansluta till föreningen. Tipsa om detta upprop!

Meddela gärna ditt intresse så snart som möjligt till nuvarande ordförande Rikard Brandt på e-post [email protected], telefon 070-2235560, eller kassör P G Hånell på e-post [email protected], telefon 070-6243093.

 P G Hånell

 

Välkommen till Säbrå Hembygdsförenings hemsida! Några inledande

Välkommen till vår nya hemsida!

Här presentera vi Säbrå Hembygdsförening, med aktiviteter, Klockargården, vår unika Klädkammare  och en hel del annat. Här uppdaterar vi vad som görs och vad som händer.

Du kan också i menyn till vänster se vilka som ingår i styrelsen, kontakter för att hyra Klockargården och bagarstugan, hur man blir medlem, utdrag ur föreningens stadga, vårt program, med mera.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter