Verksamhet 2019


Aktiviteter genomförda 2019

Vi hade i början av året två välbesökta föreläsningar i samverkan med Horn-Hycklinge Föreläsningsförening. Cecilia Sagrén, arkitekt, bebyggelse historiker och ledamot i Södra Kinda Bygdegille berättade om 1800- och 1900 talets bebyggelse i Horn. Jerker Carlsson, ordförande i Södra Kinda Bygdegille, tog oss med på en resa i ord och ton till torp, gårdar i området runt Åsunden. Sofia Fälth och Erik Zentio stod för musiken.

Vid årsmötet i februari föreläste arkivarie Albin Lindqvist om Gåramålningar från Kindabygden. Det var intressant och många av deltagarna blev glatt överraskade när de kände igen gårdar och hus som fanns med på bilder som Albin visade.

Vi har aktiviteter som återkommer varje år, berättarcafét är en sådan. I år stod Gun-Britt Monell för innehållet. Hon sjöng och berättade om sin farfar Ferdinand Augustinsson.

”Äggsexa” i april i vår hembygdsgård Olofsboda är också tradition. Då äter vi gott och umgås i salen i Olofsboda. Det gjorde vi även i år.

I maj hade vi traditionsenligt Gökaftonskväll i samverkan med Horns Hemträdgårdsförening. I år var platsen för evenemanget Stenriket i Djursdala och Stjärneviksbadet.

I slutet på maj är det tradition att ha en skoldag i Olofsboda. I år deltog sju elever i årskurs 2 i Horns skola och deras lärare i en heldag i Olofsboda. Eleverna hann med många aktiviteter under dagen. Bland annat fick de lära sig hur man tvättar med hjälp av tvättvagga, tvättbalja, tvättbräda och klappträ. Tillverkning av fågelholkar, en rundtur i lantbruksmuséet och lek och pyssel under ledning av Lena Lindgren, pedagog vid Östergötlands muséum, hanns också med.

Image

I början juni gjordes ett uppskattat studiebesök på Lindö. Vi åkte färja från Frössvik till ön. Där fick vi en mycket intressant föreläsning av arkitekt Dick Sandberg som är en av de boende på ön. Han berättade om släktens historia på ön, hur man planerar för miljön där och hur man blickar framåt.

I slutet av juni var vi iväg på en intressant studieresa till Ingatorp, Ösjöfors och Södersholm. Det var en av sommarens varmaste dagar då deltagarna fick tillfällen till unika möten med miljöer som inte alltid är tillgängliga för allmänheten. Utflyktsmålen var tiondeboden vid Ingatorps kyrka, Ösjöfors där det tidigare fanns ett handpappersbruk och Södersholm med sina fina väggmålningar som ev. är gjorda av Johan Bäckström.

Image

I mitten av juli var det arkitekturvandring i Horns samhälle. Vandringen leddes av arkitekt Cecilia Sagrén. Hon visade arkitekturdetaljer på mejeribyggnaden, där den nuvarande ägaren fyllde på med historia. Paviljongen vid den gamla skyttebanan, tegelslagarbyggnaden, kvarnbyggnaden, kraftstationen, skolan, transformatorhuset vid kyrkan och en liten sommarstuga vid Stångån studerades också under vandringen. Cecilia pekade ut detaljer på byggnaderna och förklarade deras betydelse.

I juli var det traditionsenlig samling vid Madams Lycke i Flytthem. Det var en fin sommarkväll. Einar Samuelsson spelade dragspel och alla sjöng med efter bästa förmåga. Inger Borén och Annelie Sandén läste stycken ur boken om Kisa-Mor, skriven av Pia Höjeberg. Inger berättade också om växterna på platsen.

I augusti firades Hembygdsgårdarnas dag i Olofsboda. Matte Lignell bidrog med sång och musik och ställde även ut ett antal av sina gåramålningar i den nyöppnade drängstugan och bykstugan. Dagen avslutades traditionsenligt med gudstjänst.

I oktober hade vi traditionsenligt ”Raggmunkegänge” i Olofsboda. Återigen samlades vi i salen och umgicks under trevliga former.

Sista aktiviteten för året blev ystning. Under ledning av Hjördis Samuelsson fick deltagarna lära sig hur ystning går till. 10 liter mjölk, en skvätt ostlöpe och lite salt blev en lagom ost som nu lagrar sig lagom till jul.

Ystning

Förening:

Södra Kinda Bygdegille

Skapad av: (2016-01-11 13:59:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södra Kinda Bygdegille (2019-11-20 18:42:22) Kontakta föreningen