Stöd från fond ger nytt tak

Halmtaken på de två härbrena (Ebbaredsstugans högdelar) måste snart läggas om för att byggnaderna inte skall ta skada. Detta innebär en stor utgift (omkring en kvarts miljon) för Södra Hallands hembygdsförening, och därför har man vänt sig till kommunstyrelsen i Laholm, som är beslutande organ vad gäller Hilding och Greta Ohlssons donationsstiftelse och fått ett välvilligt bemötande. En tidigare gåva från Laholms sparbank angående ryggningen bakas in i totalprojektet. Sten Nilsson i Hjörnered har lämnat anbud på arbetena, vilka beräknas komma igång under sensommaren eller hösten, även med bistånd av ideella krafter.
Föreningen är mycket tacksam för stödet, som innebär att ”pärlan i parken” även fortsättningsvis kan hållas i gott stånd.

...och som bonus får ni här en historia från Knäred, södra Halland:

Var ska du ha halmen?
En vanlig fråga från hembygdsgårdarnas besökare är hur länge halmtaken håller. Svaret kan vara aningen svävande, beroende på väder och material. I gamla tider kunde halmtak ligga kvar långt efter att de egentligen tjänat ut, kanske upp till 40 år. Ekonomin var klen, och det fanns ofta inte nog med halm. Det lappades och lagades.

En bonde från Knäred fick en dag besök av takläggaren, som inspekterade tillgången på halm, varefter följande replikväxling utspann sig.

- Hårr (var) ska du ha halmen?
- Dä ska ja ha på taged.
- Ja det fattar jag väl. Men var där?
- Där dä ä som sämst.
- Ja, var ä dä då?
- Nästan överallt!

 

Del av taket på Ebbaredsstugan 2019

Förening:

Södra Hallands Hembygdsförening

Ändrad av: Ann-Christin Magnusson (2021-05-17 18:48:13) Kontakta föreningen
Skapad av: Ann-Christin Magnusson (2021-05-17 18:34:00) Kontakta föreningen