Inventerade Torp


Föreningen har i många år inventerat torp, backstugor och övriga hus.

Från 1 januari till 15 mars-1 april 2020 kommer Sveriges Hembygdsförbunds webbplats www.bygdeband.se att vara stängd. Under tiden flyttas det rika materialet in i Hembygdsportalen där våra medlemsföreningar idag har sina hemsidor. Runt 519 344 bilder och dokument, 451 434 platser, 4 397 bildgallerier och 309 677 personobjekt kommer att flyttas över. 

En rad nya funktioner utvecklar inte minst när det gäller kartfunktionen som varit bortkopplad under en längre tid. Vi ersätter Googles karta med lantmäteriets och gör det möjligt för besökarna att använda kartan på ett nytt sätt. 

Välkommen tillbaka längre fram i vår!

Torplistorna som du får upp under nedanstående namn
är klickbara för varje torp, du kommer då att
få mer information direkt från Bygdeband.

Torp i Rystad                                      Torp i Östra Harg

 

Vid varje färdiginventerat torp som inte längre finns kvar har det satts upp skyltar.

 

Förening:

Rystad Östra Harg Hembygdsförening

Skapad av: Rystad Östra Harg Hembygdsförening (2018-12-27 18:11:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rystad Östra Harg Hembygdsförening (2020-02-09 11:09:08) Kontakta föreningen