Stora Hålan

Stora Hålan
Stora Hålan
Rydaholms kyrka var för länge sedan omsluten av 2 vallar. Den yttre var ca 100x300 meter. Stora Hålan låg inom den.
I Magnus Erikssons landslag från 1350 står att Rydaholm är en av 10 mönstringsplatser i Sverige. Vid mönstringen skulle alla soldater, deras hästar och deras utrustning kontrolleras. De skulle också visa sin ridskicklighet genom att rida upp och ner ur gropen. 
Troligen är gropen en naturlig formation, som bättrats på. Men det finns en annan teori:
När Karl XII:s krig var slut, skulle en soldat gå hem till Rydaholm. På vägen mötte han en trollkäring, som lovade hjälpa honom hem om han ville hjälpa henne att utsmycka kyrkan genom att binda en guldkedja runt den. Soldaten lovade så, varpå en stark vind grep tag i honom, flög iväg med honom och satte ner honom utanför kyrkan. Men soldaten blev misstänksam och provade att sätta kedjan runt en stor ek, som fanns bakom kyrkan. Knappt hade han låst kedjan, förrän en kraftig vind grep tag i den, slet upp den och förde iväg den mot Ryssland och kvar blev bara ett stort hål i marken.

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-01 20:10:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-01 20:31:18) Kontakta föreningen