Alvestavägen från söder

Alvestavägen från söder
Till vänster Lindbloms affär, till höger Betania

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-09 17:41:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-10 13:57:28) Kontakta föreningen