Korsningen Storgatan - Alvestavägen. Till vänster syns Missionshuset och efter det Sjöqvists hus där det fanns skomakeri och skoaffär. Till höger syns "Knussahuset". Uppkallat efter byggherren som kom från Knutsgård. Det första caféet öppnades där 1915. Jacobssons café kom 1930 och efterträddes på 60-talet av Bengt Ericsson, som bytte namnet till Centrum. Här fanns också många år Axelssons tobaksafär. Numera finns bara hyreslägenheter i huset.


Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-11-23 22:08:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-09 19:48:16) Kontakta föreningen