Tallebo

Tallebo
En vårdanstalt för manliga förståndshandikappade. Grundades av Ellen Isaksson och övertogs sedan av JohnE, som byggde om och till. Johansson

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-11 21:00:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-11 21:03:17) Kontakta föreningen