Sockenstugorna söder om kyrkan

Sockenstugorna söder om kyrkan
Detta är ett reklamkort, som Sparbanken gav ut till sitt 100-årsjubileum 1971.
Det högra huset hade först bara en våning. Där fanns skräddare, skomakare och en liten skola. 1847 byggde man på en våning eftersom skolan vuxit. På andra våningen blev också lärarbostad. När Sparbanken också skulle få plats där, byggde man, 1880, huset till vänster och skolan flyttade dit. 1882 flyttade också banken dit. Man byggde kring år 1900 det hus som är nuvarande sockenstugan väster om kyrkan. Det vänstra huset flyttades dit som en flygel till det nybyggda huset och det hela kallades kyrkskolan. Banken byggde ett eget hus 1899.

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-10 16:11:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-10 17:57:48) Kontakta föreningen