Knutsgård

Knutsgård
Gården Knutsgård finns omtalad redan 1691, då kyrkoherden Samuel Unnérus ägde den.

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-11-23 21:55:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2015-12-10 21:07:22) Kontakta föreningen