Nyagärde

Nyagärde
Nyagärde  är känt sedan 1700-talet, då det avstyckades från Lagmansryd. Gården ägdes i början av 1900-talet av provinsialläkaren Johan Ajander, som var gift med först Anna, sedan dennas syster Augusta Lilliecreutz. I första äktenskapet föddes dottern Sigrid Matilda, som var gift med överste Voss från Tyskland. De var bosatta på Nyagärde till 1970-talet

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-09 14:17:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2016-01-26 19:39:30) Kontakta föreningen