När 3 präster stod lik


Tragedien i Rydaholms prästgård i mars 1724.

I Rydaholms pastorat hade Samuel Unnerus varit kyrkoherde i ej mindre än 52 år, då han den 1 mars 1724 avled vid 77 års ålder. Han tillhörde på fädernet en vitt utgrenad prästsläkt inom stiftet och hade genom giftermål blivit befryndad med Magnus Arwidi talrika släkt, av vars manliga medlemmar ett flertal före honom suttit som kyrkoherdar i Rydaholm ända från mitten av 1500-talet. Att släkten ännu under långa tider skulle stanna kvar, var väl allas mening, ty ena dottern, Helena, var sedan 15 år tillbaka gift med regementsprästen vid småländska rytteriet, magister Jonas Lyberg, som under svärfaderns ålderdom förestod pastoratet, troligen mot höga vederbörandes löfte att som ordinarie få tillträda det efter svärfaderns avgång.

Den 8 mars 1724, medan svärfaderna stod lik, skulle magister Lyberg resa till Gällaryd och där förrätta gudstjänst men råkade ut för en olycka. Hästen skenade, och prästen slog ihjäl sig i en backe strax söder om Värmeshult, vilken alltsedan kallas ”Prästalian”. Han hemfördes till Rydaholm som lik.

Bland husets anhöriga fanns även an annan måg, kyrkoherden Abiel Tiliander i Pjätteryd, som kommit till Rydaholm för svärfaderns och svågerns begravning. En mörk kväll skulle han hämta vatten i en brunn men föll i den och drunknade. Det är omkring dessa fakta sägnen om de tre prästliken i Rydaholms prästgård rör sig, och man kan väl föreställa sig den bestörtning som skulle gripa så väl de dödas anhöriga som församlingsboarna vid åsynen av tre prästlik bredvid varandra, den åldrige kyrkoherdens och hans bägge mågars, vilka båda ljutit en bråd död fast på skilda ställen och på olika sätt.

Sägnen om de säregna olycksfallen levde länge i friskt minne i de gamla prästsläkterna, vilka så gott som alla voro mer eller mindre befryndade med varandra. I Rogbergs och Wieselgrens småländska beskrivningar omnämnas händelserna helt kortfattat, men utförligare skildringar finner man uti Matrikel över Smålands nation i Uppsala 1898 samt nationsmatrikeln i Lund.

Gamle kyrkoherden Samuel Unnerus hade även en son, Johannes Unnerus, vilken såsom komminister i Rydaholms pastorat många gånger åkte upp och ned för ”Prästalian”, där hans svåger funnit sin död. Han dog 1752 eller 28 år efter sin fader och sina svågrar. Han var gift med fröken Ulla Bråkenhjelm av Måshultssläkten, vars sätesgård var Måshult i Gällaryds socken.

Ur Lignell Rydaholm i forntid och nutid 1936.
Kommentar: Gällaryd var annex till Rydaholm fram till 1925.

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: (2017-01-04 21:07:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2019-02-13 18:30:42) Kontakta föreningen