Räfsebo so


Räfsebo so

Alla äldre personer i Rydaholms sockens västra del (Västra Grannhället) känna väl till historien om denna so som i deras barndoms dagar var dem en skräck, då de om mörka kvällar måste passera vägen över de s.k. Getaryggarna, däe hon hade sitt fördolda bo.
I mitten av 1700-talet vandrade en ruskig höstkväll tvänne Västra-Grannhällsboar ifrån Nedreleds krog västerut, och vägen tycktes dem ej bred nog. Allt gick lyckligt, tills de kommo upp på de höga Getaryggarna, där vägen stupar brant å ömse sidor. Den ene kände dock faran och bad sin kamrat att ej gå så nära vägkanten, ty han kunde ramla utför stupet och slå ihjäl sig.
Denne svarade då: ”Om jag gör det, så dör jag som en so.” Knappt hade han yttrar dessa hädiska ord, förrän han snavar och faller utför branten och slår sig till döds. Från den stunden visade sig ofta en jättestor so just vid den krökning av världen, där den hemska händelsen inträffat. Men nu är det länge sedan någon såg Räfsebo so. Våra dagars framrusande och puffande motorfordon torde för alltid förjagat henne från hennes annars fridlysta bo å Getaryggarna.

Efter Lignell Rydaholm i forntid och nutid 1936.

Förening:

Rydaholms Hembygdsförening

Skapad av: (2017-01-04 21:26:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rydaholms Hembygdsförening (2019-02-13 18:27:05) Kontakta föreningen