Eklundsstugan


Image

 

Biskop J A Eklunds(1863-1945) barndomshem. Stugan och ladugården ägs sedan 1938 av hembygdsföreningen. År 1863 föddes Johan Alfred son till skräddare Andreas Andersson och hans hustru Greta Olofsdotter. Hemmet var enkelt, fattigt och strängt religiöst. Genom 1800-talets väckelsevåg grundades Johan Alfreds intresse och mål att bli präst. J A ville studera och efter studier i Skara och Uppsala prästvigdes han för Skara stift 1892. Han blev sedan efter olika tjänster biskop i Karlstad från 1907 till sin pensionering 1938. Han dog 1945. J A Eklund är mest känd för sin frimodiga förkunnelse och psalmdiktning. "Fädernas kyrka" är en av hans kända psalmer. Eklunds barndomshem strax söder om Helås samhälle är bevarat i sitt ursprungliga skick.

Fädernas Kyrka

1. Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden! Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon grundad av Herrens hand, byggd till hans tempel i Norden.

2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn: brudgummens löfte till bruden, hemmet de nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn, fanan i konungaskruden.

3. Kristen och fritt ville Sverige bo, råda för landet allena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, Konung och folk sig förena.

4. Fädernas Sverige sig kämpat fram, Kristus var med det på banan, visade vägen för trofast stam - Kristus är trofast, och svek är skam - korset stod tecknat på fanan.

5. Kristus har vunnit vår bästa gärd både i äran och nöden. Vida gick striden kring Sveriges härd, frid åt Guds kyrka var kampen värd, Konungens kamp intill döden.

6. Minnen från templet och klockors malm, fäderna följde och sången. Ännu ur fängelsets natt och kvalm, ljöd genom gallret en kämpes psalm - det var en svensk, som satt fången.

7. Ädel är skaran, sen tusen år, Gud vår kyrka fått frälsa. Framåt vår hoppfyllda längtan går: ungdomen kristnad är Sveriges vår, Sveriges framtid och hälsa.

8. Komme nu åter till strid för Gud, skaran sin Konung till möte, väpnad och villig i helig skrud, samlad som daggen på ljusets bud, flödar ur morgonens sköte.

9. Kristnade ungdom, dig gånge väl! Strid för Guds ära i Norden! Kämpa för frihet åt bunden träl! Gud bringe friden åt Sveriges själ! Gud bjude frid över Jorden!

För mer information kontakta stugvärd Mona Köpsén 0730390081

Tidningsurklipp när biskop J A Eklund firade Selma Lagerlöf

Image

 

Förening:

Ryda Hembygdsförening

Skapad av: Ryda Hembygdsförening (2013-06-24 19:18:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ryda Hembygdsförening (2022-05-20 08:56:30) Kontakta föreningen