Välkommen till Rute Hembygdsförening.

Fiskeboden vid KartuFotograf: Fiskeboden vid Kartu

Fiskeboden vid Kartu

Här kommer vi att visa vilka aktiviteter som är på gång.

Vi kommer också att skapa ett bildbibliotek. Där skall ni hitta bilder från de evenemang vi anordnat samt bilder på de kulturplatser/byggnader vi vårdar.

Vi kommer även att informera om aktuella och nya projekt som hembygdsföreningen engagerar sig i.