Bli medlem

Du kan bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften för år 2024 med 160 kr, på vårt Bankgiro 219-3381 eller Swish 1236110753. Där måste du ange rubriken: Ny medlem samt namn och adress. Erlagd avgift efter den 1 oktober gäller för nästkommande år

Om du vill läsa om vårt medlemsskap eller ansöka om medlemsskap på annat sätt klicka på: Vill du bli medlem?