Bygdeband

Till den 24 januari 2009 hade Anita Sederström och Joe Eklöf från vår förening anmält sig, att på Åsa folkhögskola i Sköldinge få en första information om den nyskapade nationella databasen Bygdeband.se.

Sveriges Hembygdsförbund och släktforskarföretaget Genline hade slutit ett avtal om bildandet av Bygdeband, där alla till Hembygdsförbundet anslutna hembygdsföreningar kan registrera all sin hembygdsforskning i den gemensamma databasen.

Efter dagens slut hade Anita och Joe med sig hem ett avtalsdokument om att ansluta sig till Bygdeband. Vid nästkommande styrelsemöte beslöt styrelsen att följa rekommendationen om att ansluta sig. Avtalet skrevs under och skickades in till Genline.

Eftersom Anita för hembygdsföreningens räkning har forskat i olika kyrkböcker under flera decennier fanns redan mycket material att registrera redan vid starten. Detta är material som har använts t ex i årsskriften Krönikan under årens lopp. Dessutom fick vi tillgång till kyrkböcker av olika slag i Genlines dataregister. Anita har koncentrerat sig på att registrera platser inom våra två socknar Lid och Runtuna. D v s torp, stugor, gårdar o s v. Detta har hon kompletterat med bilder, både gamla och nytagna, samt olika dokument och berättelser som inkommit om respektive plats och  dess personer under årens lopp. Joe har sedan registrerat personer till dessa platser, dels de som Anita redan har forskat fram, dels kompletterat med personer ur kyrkböckerna i Genline.

Genline skapade en morot till föreningarna: Vid uppnådda 1 000 poster fick varje föreningen 1 000 kr i flitbonus, vilket vår förening uppnådde för länge sedan. I februari 2012 hade vi 25 585 poster registrerade, vilket gav oss en sjundeplats i Sverige och första plats i Sörmland. I december 2013 har vi i Runtuna-Lid totalt lagt in 7 605 personer, 520 platser, 1185 dokument och 1717 bilder, och detta ökar hela tiden.

Genline ansåg dock att de inte kunde få ekonomi i projektet och hoppade av detta. Sveriges Hembygdsförbund står därför nu som ägare av Bygdeband.

Besökarna har fritt tillträde till Bygdebands hemsida from 2013.  Klicka här Bygdeband Runtuna-Lid så kommer du direkt till vår del av Bygdeband.

Joe EklöfFotograf: Joe EklöfMats Hedblom från Bergshammars hembygdsförening

 Genline utsåg ett antal faddrar för Bygdeband i Sverige och som ska vara hembygds-föreningarna behjälpliga vid behov. I Sörm-land blev Mats Hedblom från Bergshammars hembygdsförening fadder, vilket han är även efter Hembygdsförbundets övertagande av Bygdeband. Den 8 maj 2011 hade vår förening en hemvändardag i Runtuna bygdegård då Mats fick visa hur Bygdeband fungerade.

Efter det att Sveriges Hembygdsförbund i juni 2013 uppdaterade Bygdeband till en annan programvara visar man inte längre vilka personer som har bott på de olika platserna man söker. Däremot framgår det fortfarande vilka platser sökta personer har bott på. Detta förutsätter att man vet namnet på personen ifråga. Att söka personen via en känd plats fungerar alltså inte längre!

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter