Sevärdheter i RÖSSMÅLATRAKTEN 2


KANALEN I RÖSSMÅLA

Kanalen byggdes efter 1894 mellan Rössjön och Åsnen. Rössjön sänktes om 90 cm för landvinning. Landbruksingenjör Carl Adolf Roos började 1893 planera projektet.        Bilden visar ritningen av landsvägsbron i Rössmåla på vägen från Urshult mot Jät.

B

Editerad av: Frithjof Wilke (2019-01-24 10:07:30)