Sevärdheter i RÖSSMÅLATRAKTEN 1


    

Rössmåla blev 1900 stationssamhälle. Hönshylte-Kvarnamåla-Järnvägen var en 20 km lång länk mellan Karlshamn- Vislandabanan och Bredåkra-Växjö - förbindelsen. Redan 1971 nedlades banan. Järnvägsvallen är idag cykel- och vandringsled.  

Editerad av: Frithjof Wilke (2019-01-24 10:07:16)