Kerstin Säldervall, Rössmålagård 25, 362 95 Rössmåla,

0477-230 66, 070-3353229