Roslagsmuseet

Stiftelsen Roslagsmuseet

 


Adress
Roslagsmuseet
Faktorigatan 1
761 30  Norrtälje

 

Roslagsmuseet och dess samlingar ägs och förvaltas av en stiftelse som består av Fornminnesföreningen och Norrtälje kommun.

Tillsatta av kommunen:
Bengt Ericsson, ordförande
Per-Åke Jeansson, vice ordförande
Mats Wedberg, ersättare
Lennart Rohdin, ordinarie ledamot
Iréne Solberg Ruhn, ordinarie ledamot
Eva Eriksson, ersättare

Tillsatta av Fornminnesföreningen:
Anders Thornström, ordinarie ledamot
Hans Landberg, ersättare

Barbro Johansson, ordförande i Roslagsmuseets Vänner,
har observationsplats i styrelsen

Gevärsfaktoriet,museets utställningslokal är sedan 2008 stängd för renovering.

Men i de övriga husen och i parken pågår många aktiviteter året om,
titta in på museets hemsida.  www.roslagsmuseet.se

Roslagsmuseet finns även på facebook  www.facebook.com/Roslagsmuseet

Aktuellt:

Nu har Faktoriet fått tillbaka sin ursprungliga fasad i en första etapp och vi står inför nästa. Det innebär en spännande uppgift att skapa rum för en offentlig verksamhet på ett skonsamt sätt i kombination med bevarande av de kulturhistoriska värdena samt formulera innehållet i detalj för den färdiga byggnaden.