GDPR


GDPR - EU:s nya dataskyddsregler

Från och med den 25 maj 2018 gäller nya dataskyddsregler, som reglerar hur personuppgifter får hanteras av bland annat företag och organisationer. Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening registrerar endast uppgifter om medlemmarnas namn och adress, och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. Uppgifterna i medlemsregistret lämnas inte ut till någon utomstående, och när ett medlemskap upphör tas uppgifterna bort.

Förening:

Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening

Skapad av: (2018-12-15 13:29:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening (2018-12-27 21:46:33) Kontakta föreningen