Om föreningen

Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening 
bildades den 14 mars 1918 för att vårda, bevara
och sprida kunskap om roslagens historia.
Som symbol valdes ristningen på sikahällen
i Frötuna socken.

Den första styrelsen utgjordes av
borgmästare Hallin, ordförande,
kyrkoherde Silver i Länna, vice ordförande,
rådman Julius Nordin, inspektor Fredrik Wallén,
hemmansägaren Erik Eriksson i Vik
och fröken Karolina Zetterman.

Året efter köpte föreningen det gamla
gevärsfaktoriet, Norrtälje museum grundades
och föremål började samlas in.

Föreningen gav 1939-1962, 1974, 1989, 1994 och 2001
ut skriftserien Hundare och Skeppslag med P.M.Lijsing
som flitig skribent, han blev medlem i föreningen
redan 1919, var dess sekreterare 1943-1973 och
arbetade i många år ideellt med att samla och visa
föremål på museet.

Föreningen idag

På senare tid har föreningen alltmer kommit att fungera som en
hembygdsförening för Norrtälje stad.
Vi tillsätter ledamöter i stiftelserna Nordströms-
och Roslagsmuseet, vi stöder och värnar om dessa museer,
bland annat genom att digitalisera museernas bilder.
Vi bedriver forskning om Norrtälje stads historia
samt om människorna som har bott och verkat i den.
Vi anordnar föreläsningar och stadsvandringar.
Mer om detta kan du läsa om i vårt årliga program

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter