Båten Ran


Musei- och hembygdsföreningen är nu båtägare

I samband med Saxemara Classic Boat Show sista helgen i juli fick föreningen motta den generösa  donationen av en större motorbåt, RAN, av makarna Ulla och Per-Olof Lundgren, sommarboende på Saltärna i Ronneby skärgård. Båten skall förvaras vid Saxemara Båtvarv och ingå i den flytande utställningen av äldre båtar där och samtidigt kunna användas i verksamheten.

RAN överlämnades till Musei- och hembygdsföreningen på Saxemara Classic Boat Show den 29 juli. Här tackar ordföranden Björn O. Svensson förra ägarna Ulla och Per-Olof Lundgren för den värdefulla donationen.

RAN, som har måtten 8,2 x 2,2 meter, byggdes 1933 hos båtbyggare Olof Olsson vid Saxemaravarvet för kontorschefen Uno Cronqvist, Kallinge. Han behöll den till 1950 då tandläkare Gustaf Lundgren i Ronneby blev ny ägare, och i den Lundgrenska familjen har RAN sedan ingått i 67 år, till den 1 juli i år, då vår förening tog över.

 

 

Ulla Lundgren i RAN vid Saxemaravarvets klassikerbrygga, där båten nu kommer att exponeras bland andra veteranbåtar.

 

Ran var den första större fritidsbåt som byggdes vid Saxemaravarvet, där man på den tiden byggde bruksbåtar, fiskebåtar och tjänstebåtar. Ritningarna rekvirerades från ingenjör C G Pettersson i Stockholm, den tidens främste svenske motorbåtskonstruktör. RAN byggdes i ek på klink, vilket var ett avsteg från Petterssons specifikationer men mera sammanföll med det vanliga byggnadssättet i Saxemara på den tiden. Den fick en 4-cylindrig Penta L-4 bensinmotor.

Ran är en båt som verkligen har använts mer än de flesta. Hon har besökt Stockholm och Gotland, Öland och Bornholm, beseglat Göta kanal och Vättern. Under en följd av år vinterförvarades hon i Västervik och gjorde då resan fram och tillbaka från/till Saltärna varje höst och vår!

Den kulturhistoriskt värdefulla RAN K-märktes 2011 av Statens Sjöhistoriska Museum. Här är dokumentet.

Sedan Blekinge Museum 2006 förvärvade Saxemara Båtvarv för museiändamål har familjen Lundgren planerat för att deras båt skulle få komma tillbaka till varvet som ”pensionär” och där tas om hand för framtiden, så länge som möjligt flytande, sedan torrsatt. Detta har nu möjliggjorts genom att RAN donerats till Ronneby Musei- och Hembygdsförening och att Niklas Nyström, varvets arrendator och chef, visat intresse för den unika båten och dess framtid. Ett avtal som reglerar samarbetet har tecknats mellan föreningen och Niklas Nyström.

Förening:

Ronneby Musei- och Hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Lundgren (2017-08-03 16:40:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ronneby Musei- och Hembygdsförening (2021-07-01 18:14:04) Kontakta föreningen