Böcker till försäljning


 

Samtliga böcker finns till försäljning på Möllebackagården.

Böckerna kan också beställas genom kansliet. Porto tillkommer. Tel:0457-134 64 eller 073 531 0469.

.........

Image

Årets Blekingebok handlar om dansbandslivet i länet

Detta är den hundrade utgåvan av Blekingeboken sedan den började ges ut 1923.
Årets upplaga har rubriken Dansband i Blekinge och innehåller ett antal artiklar skrivna av bland annat musiker som varit eller fortfarande är aktiva inom genren.
Dansbanden i Blekinge har varit många och framgångsrika. Dansställen som Masten, Valje Nöje och Eringsboda Brunn har lockat danslystna under årtionden.

 

......................................................................................................................

Image

 

Strövtåg med kameran

Än sitter takterna i hos Jan-Anders Swenson, den gamle tidningsmannen som ägnat större delen av sitt liv åt journalistiken.
Nu är han pensionär men ingalunda någon passiv parkbänkssittare. Boken är en rapport från hans seniorliv då han ofta strövar kring med sin kamera och dokumenterar stort som smått i sin hembygd Johannishus eller vid havet på Lindö och Gö med omnejd, men också på utflykter till Norge och England.
Flera av hans lättillgängliga artiklar utgör personporträtt av människor från trakten eller personer som han kommit i kontakt med i arbetslivet. Människor som gjort särskilt intryck.

100 sidor
Pris 200 kronor

 

............................................................................................................................

Image
 


2021 års Blekingebok

SAKER

Föremål berättar Blekinges historia.

Till boken har valts ut 75 föremål som spänner från stenålder till samtid, från rik till fattig, från land till stad. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om Blekinge. Vissa föremål känner du kanske igen medan andra ger dig nya perspektiv på länets historia.

184 sidor
Pris: 230 kronor

 

 

 

 

 

Image

Med anledning av vår nya utställning som handlar om
Kaffe har vi producerat en katalog och informationshäfte.
Kostnad: 50 kronor

--------------------------------------------------------------------------------------

Image

 

Ny skrift om Härstorps gård

Av Arne Enarsson och Gilbert Nilsson

 

Härstorps gård strax väster om Ronneby byggdes upp redan under dansk tid. Trots närheten till staden är dess historia inte så känd, delvis beroende på att fastigheten köptes in av familjen Wrede 1890 och driften hamnade så småningom helt under Djupadal. Idag är alla byggnader borta men till skillnad från hos andra stadsnära gårdar som Ellegården och Ågården är området ännu inte exploaterat.

 I denna skrift får vi veta lite mer om livet på gården, om dramatiska bränder, parken, olika byggnader och hur det var att arbeta där. Den praktfulla huvudbyggnaden var under många år uthyrd och bland hyresgästerna finner vi bl a rösträttskämpen Augusta Tonning. Byggnaden slutade sina dagar som rockklubb och blev som sådan känd över hela Sverige, men inte under så smickrande former som man kunde önska...

 

44 sidor. Pris 110 kr

 

...........................................................................................................................................................

 

 

Image
 

 


Jenny Elisabeth "Lisa" Ohlsson, 1900-1978, var yngst av sex barn på släktgården nr 1 i Kölja i Ronneby Kommun. Hon bodde tillsammans med sin syster Gerda i undantagsstugan och skrev under åren 1947-1966 dagböcker som ger en levande bild av tillvaron i Kölja, vad som hände i familjen, på gården och i omvärlden. Dagböckerna inbjuder oss till en resa till en annan tid, så nära och så långt bort...

Pris:125 kr.

..................................................................................................................................................................................................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image

 

 

Blekingeboken 2020
I den här boken om Blekinge väljer Björn Gidstam att lyfta fram de mer eller mindre kända miljöer, som särskilt fångat hans eget intresse. Omfattande studier och många resor gör honom säkert till mer beläst och berest när det gäller landskapet än blekingarna själva. Sina erfarenheter delar Gidstam med sig i form av en finstämd naturlyrik och ett rikt bildmaterial med tonvikten lagd på det gamla kulturlandskapet.
 
Pris: 295 kr.
 
.............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Image

 

 

 

En bok om rösträttskvinnan Augusta Tonning, 1857-1932, som var aktiv inom rösträttsrörelsen från 1902 till 1921.  I sitt hus, Villa Solvik i Bökevik brukade hon samla rösträttskvinnor från hela landet.

Boken är på 70 sidor.

Pris:140 kr.

 

..................................................................................................................................

 

Image

Blekingeboken 2019.

Gribshunden 1495.

Medeltidens modernaste skepp.

 

Skeppet Gribshunden sjönk utanför Ronneby år 1495. Det var då den danske kungens flaggskepp, men var byggt längre söderut i Europa och är sannolikt det bäst bevarade skeppet i världen från Columbus tid. Vraket belyser både den lokala blekingska historien och de hårdföra nordiska furstarnas kamp om Östersjön. Det ger pusselbitar till statsbildningsprocessen i Danmark och Sverige och berättar om den roll oceangående örlogsskepp som Gribshunden hade i upptäcktresorna till främmande kontinenter.

Pris: 200 kr.

................................................................................................................................................


I Ronneby-Postens spalter 1946 --1971
Gertrud Pettersson


Denna tredje bok med titeln I Ronneby-Postens spalter omfattar tiden 1946-1971 och följer tidningen tills den läggs ner den 31 december 1971.

Under denna period rapporterar tidningen om stora förändringar i staden. Det gamla brunnshotellet brinner ned, och ersätts av en modern anläggning som blir en attraktion både för turister och lokalbefolkning. Ett extra dragplåster under ett par somrar är boxaren Floyd Patterson. Trafiken får nya förutsättningar med en normalspårig järnväg, en ny landsväg norr om stadskärnan, en fast bro ute vid hamnen och en civil flyglinje till huvudstaden. Emaljerverket tvingas dra ner på arbetsstyrkan och i stället etablerar sig nya industrier. Ett omskolningscentrum byggs och ett nytt gymnasium blir klart år 1969. Redan den första terminen får rektorn där anledning att anklaga en gästande politiker för uppvigling. Ronneby blir en storkommun och bygger ett nytt stadshus ute på Ellegårdsområdet. Åtskilliga gamla hus i centrala staden jämnas med marken, och utrymme skapas för nya varuhus och för den ökande biltrafiken. Detta uppskattas inte av alla, och de ansvariga får det hett om öronen.

Pris: 250 kr. 340 sid.

Personregister som omfattar alla tre böckerna kan köpas för 30kr.
I häftet presenteras i alfabetisk ordning register över de personer som nämnts i de tre böckerna med titeln I Ronneby -Postens spalter. För varje namn anges först i vilken av de tre volymerna de förekommer och efter kolon följer uppgifter om på vilken sida.

.............................................................................................................................................
 

I Ronneby-Postens spalter 1920 -- 1945
Gertrud Pettersson


I denna andra bok  som spänner över tiden 1920--1945 växer tidningen i upplaga och omfång och kan därigenom ge en fylligare bild av livet i staden.

Pris: 250 kr. 323 sid.

.....................................................................................................................................

I Ronneby-Postens spalter 1895 -- 1919
Gertrud PetterssonI Ronneby-Postens spalter ger en alldeles unik känsla av insyn och närvaro i det dagliga livet i staden och dess omland. Vi möter företag och institutioner, makthavare och vanligt folk. Rådhusrätten och häradsrätten dömer i brottmål och tvister som refereras detaljrikt.

Stort och smått samsas i framställningen: prosten Hilders hårdhänta regemente som folkskolans högste styresman får ett hastigt slut så snart det blir lagligt möjligt, och de två bilar som hörde hemma i Ronneby 1914 lyckas kollidera med varandra vid Fredriksberg. Allt formar sig till bilden av en liten stad som ännu är en idyll, men en idyll i utveckling och med stark framtidstro.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 220 kr. 181 sid.

...............................................................................................................

Bredåkra gård
Arne Enarsson


Den här skriften handlar om Bredåkra gård belägen 4,5 km norr om Ronneby.
Arne Enarsson har sammanställt uppgifter som sträcker sig från börja av 1600-talet
fram till nutid, om gården och dess ägor. Vi får veta något om ägarna, om gårdens
historia, om livet på godset i slutet av 1800-talet, samt  om torpen, torparnas och
dagsverkarnas arbetsvillkor. Vidare får vi veta hur det gick till när järnvägslinjen
Bredåkra-Tingsryd anlades.

Här avslöjas också när och hur namnet Dammarna vid Dammarnas vägskäl kom till och hur Damhults krog förvandlades från ett syndens näste till den kulturbärande Bredåkra skola.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 110 kronor.

 

................................................................................................................................................

 

Ronneby i Helg och Söcken.
En bildutställning i bokform.
Björn O. Svensson

Boken avser att visa ett slags  tvärsnitt av Ronneby museers
digitala bildarkiv och på ett genomtänkt sätt låta 110 bilder
representera samlingens ca 8000 i någon mening historiska
ronnebyfoton.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 200 kr. 137 sid.

.................................................................................................................................................

 

Göholm – Blekingeboken 2014

Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund Göholm var en ”amiralitetsgård” som under lång tid ägdes av sjömilitärer. Mest känd är säkert Johan Puke (1751-1816), som gjorde en ovanlig klassresa. Han var född utom äktenskapet, ofrälse, men blev så småningom adlad och utsedd till generalamiral och statsråd, bl a efter bedriften att ha lotsat den instängda svenska flottan ut ur Viborgska viken. Det var Puke som lät uppföra det nuvarande, senare påbyggda corps de logiet på Göholm. Själv vilar han i ett mausoleum någon kilometer från huvudbyggnaden.

Pris: 200 kr.

..............................................................................................................................................

Konstmöten i Blekinge - Blekingeboken 2013

De allra flesta konstverk som presenteras i denna bok ingår i Blekinge Museums samlingar, kompletterade med några enstaka exemplar på betydelsefulla verk och konstnärshändelser ute i det offentliga från olika platser i Blekinge.
Text Tullan Gunér, Blekinge Museum.

Pris: 200 kr.

........................................................................................................................................

Gustaf Arnolds.

Ett porträtt av Gustaf Arnolds 1881-1969 och den miljö han levde i.

Pris: 180 kr.     

....................................................................................................................................

Blekingeboken 2006.

Författare Harald Andersson har skrivit två kapitel om Heliga Kors Kyrka i Ronneby som handlar om väggmålningar, språkband och kartuscher. Författare Stefan Flög  har skrivit två kapitel vilka handlar om Karlskrona Weckoblad samt Tjurkös röda granit. Författare Åke Werdenfels har skrivit om engelska flottan och Hanö. Författare Mikael Henriksson har skrivit om fornsakssamlande ur en blekingsk aspekt.

Pris:150kr

................................................................................................................................................

Blekingebilder från två århundraden.
Folke Henschen

Bilderna från 1700-talets och det tidiga 1800-talets Blekinge som här tecknas är till största delen sammanställda ur äldre handlingar och tryck från det Henschenska Släktarkivet i Uppsala Universitetsbibliotek. 

Pris: 40 kr. 101 sid.

.................................................................................................................................................

Blasius König, borgmästaren.
Kjell Öhman

En betydelsefull makthavare i 1600-talets Blekinge. Under skånska kriget blev han känd som en hårdför snapphanejägare. Han deltog också i återerövrandet av Kristianopels och Karlhamns fästningar. 

Pris: 200 kr.

................................................................................................................................................

Med Hälsning från Ronneby
En vykortssamling
Björn O Svensson

Vykort från Ronneby stad och hälsobrunnen, Ronnebyån med dess omgivningar åt norr och söder samt skärgården. Tidsmässigt spänner boken över perioden 1890-talets slut – krigs- utbrottet 1939 med något enstaka nedslag i 1940- och 50-tal. 
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 200 kr. 79 sid

............................................................................................................................................................

I vykortens Ronneby (Vykortsbok).
Björn O Svensson

Vykort från Ronneby med omnejd, utgivna under 1900-talets första hälft. Det fashionabla kurortslivet sätter ännu sin prägel på staden, industrins hjul har kommit i ordentlig rullning, kommunikationerna är utmärkta och affärslivet blomstrar. 
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 200 kr. 91 sid.

......................................................................................................................................................

I med- och motgång, Ronneby under 1000 år.
Björn O Svensson

En samlad skildring i kronologisk ordning av huvuddragen av vad vi vet eller tror oss veta om staden Ronneby, från det den första gången omnämns på 1200-talet fram till våra dagar. 

Pris: 200 kr. 301 sid.

...............................................................................................................................................

Ungdomstid - Blekingeboken 2009.

Denna blekingebok har ungdom som tema. Den handlar om att vara ung idag, men också om hur det en gång var. Boken bygger på etnologisk dokumentation som genomfördes av Blekinge Museum 2007-2009 och material ur museets arkiv.

Pris: 150 kr.

..................................................................................................................................................

Ronneby stadsbok 1634-1640.

Boken är det äldsta sammanhängande domstolsprotokollet från Blekinge. Här får man en samlad bild av rättslivet i en småstad i det danska riket strax före den förödande pesten och den svenska erövringen på 1650-talet. Utgivare Bengt Ankarloo, professor i historia vid Lunds universitet.

Pris: 100 kr.

....................................................................................................................................................

Medelsta härad
Adam Julius Kling

Är en ursprungligen på latin avfattad avhandling från 1748 om Blekinge härad. Skriften avhandlar bl.a. socknar och städer däribland Ronneby. Översättare Åke Blennow.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 100 kr.

.....................................................................................................................................................

Lefnadsteckning på vers och prosa.
Sven Hansson

Det lilla häftet är en sammanställning av en fyrtiofemsidig handskrift från Sven Hansson f 1817 i Hjortsberga. Han var lekbroder på Johannishus slott innan han tog tjänst i Stockholm. I slutet av 1860-talet flyttade han till Amerika och var därmed en av de svenskar som tidigt emigrerade till det stora landet i väster.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 60 kr.

...............................................................................................................................................

Strandhugg, Blekingeboken 2010.

.

Detta är den första av två årgångar som berättar om kustkulturen i Blekinge. Här handlar det om strandförskjutningen i Blekinge från istid till nutid. Ett skärgårdshemman på Tärnö samt jakt, fiske och båtbyggeri.

Pris: 150 kr.

............................................................................................................................................

 Kustbygd, Blekingeboken 2011.

I den här årgången fortsätter berättelserna om kustkulturen, först med ett kapitel om bebyggelse och sommarliv på Karön och Ekenäs, därefter med en beskrivning av Hällevik, ett fiskeläge i förvandling. Förändringarna i kustförsvaret behandlas liksom slutligen förändringarna i fågel och djurlivet längs blekingekusten.

Pris: 150 kr.

.............................................................................................................................................

Kyrkorna och staden – länkar till Ronnebys historia.
Harald Andersson

Författaren Harald Anderson har efter pensioneringen ägnat mycket av sitt historiska intresse åt Ronnebys medeltid och renässans. I den här boken visar Harald Anderson hur spåren av det gamla danska Ronneby är flera och många gånger finns närmare åtkomliga än vad vi tror.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 160 kr. 106 sid.

.............................................................................................................................................

Kallbadhus, schweizeri och grosshandlarvillor.
Björn O Svensson

Karön och Ekenäs längst inne i Ronneby skärgård exploaterades för rekreationsändamål på 1870-talet med kallbadhus, restaurang, privata sommarvillor och ångbåtsförbindelse med brunnen och staden. Här berättas hur den uppstod och gestaltades, och hur den påfallande oförändrad, överlevde till vår tid. 
Utgivare Ronneby Musei och Hembygdsförening.

Pris: 140 kr.

...........................................................................................................................................

Image

 

Ronnebybilder 3-7.
Roddy Hägg

Dessa fotohäften innehåller massor av ronnebybilder företrädesvis från 1930 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas! 

Pris/st: 100 kr.

................................................................................................................................................

Min barndoms somrar.
Rosmarie Ronnehed

Berättelsen är skriven med värme och kärlek till morföräldrarna. Det är inte några sorgliga skildringar om fattigdom och dramatik – utan somriga minnen från ett torp i skogen utan bekvämligheter under 1960- 1970-talen. 

Pris: 155 kr.

........................................................................................................................................

Högre undervisning i Ronneby.
Richard Westrup

Från latinskola till högstadium. En historisk faktasamling om den högre under- visningen i Ronneby. Källmaterialet som använts har i huvudsak hämtats från Ronneby kommunarkiv och Landsarkivet i Lund. 

Pris: 100 kr.

...............................................................................................................................................

 

 

Karön – en pärla i brunnsstadens krona.
Björn O Svensson

En bok om Karön, en liten ö i Ronneby skärgård. Karön var, med sitt kallbad, sitt Scweizeri, och sina segelturer, Ronneby Hälsobrunns mest populära utflyktsmål för rekreation och nöje. 
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 175 kr. 230 sid.

......................................................................................................................................................

Saltärna – en ö i Västra Varan.
Harry Persson

Grundmaterialet till denna skrift om Saltärna utgörs av gulnade ”gårapapper”, Kyrkoböcker och div andra arkiv. 

Pris: 120 kr.

...................................................................................................................................................

Kallingebilder 1 -- 5
Roddy Hägg

Dessa fotohäften innehåller kallingebilder företrädesvis från 1940 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas! 

. Pris/st: 100 kr.

..............................................................................................................................................

Hasselstad, byn mitt i Blekinge
Arne och Agneta Enarsson
 

.

En dokumentation av byn Hasselstad, norr om Ronneby. Berättelsen handlar om den ursprungliga byn, gårdarna och torpen, men också om byns spelemän och konstnären Per Hasselberg och mycket annat. Tidsperioden är 1800-tal och första halvan av 1900-talet. 
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 200 kr. 173 sid.

...............................................................................................................................................

Per Hasselberg – den nakna sensualismens skulptör.
Ulf Torell

.

En biografi över Per Hasselberg, som var en av sin tids mest kända bildhuggare bördig från Hasselstad i Ronneby socken. Denna spännande levnadsteckning bygger i huvudsak på ett stort antal brev ur privata och offentliga arkiv.
Utgivare Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Pris: 250 kr. 352 sid.

...........................................................................................................................................................

Övre Möllenäs, en släktkrönika.
Margareta Runström och Jan Jönsson

Gården Övre Möllenäs har sett generationer komma och gå under mer än 200 år. Bild- materialet, innehållande många vardagsfoton, har getts en framträdande roll i denna krönika som visar något av livets skiftande villkor på en liten skogsgård i Ronneby kommun. 

Pris: 120 kr.

..................................................................................................................................................                        

 

Förening:

Ronneby Musei- och Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-25 18:50:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ronneby Musei- och Hembygdsförening (2022-11-09 10:20:23) Kontakta föreningen