Litteratur

Samtliga böcker finns till försäljning på Möllebackagården.
Böckerna kan också beställas genom kansliet. Porto tillkommer. Tel:0457-134 64 eller 073 531 0469.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Ronneby i Helg och Söcken.

En bildutställning i bokform.

 

Boken avser att visa ett slags  tvärsnitt av Ronneby museers digitala bildarkiv och på ett genomtänkt sätt låta 110 bilder representera samlingens ca 8000 i någon mening historiska ronnebyfoton.

Pris: 200 kr

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

I Ronneby-Postens spalter.

I denna andra bok  som spänner över tiden 1920–1945 växer tidningen i upplaga ochomfång och kan därigenom ge en fylligare bild av livet i staden.

Pris: 250 kr

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

I Ronneby-Postens spalter ger en alldeles unik känsla av insyn och närvaro i det dagliga livet i staden och dess omland. Vi möter företag och institutioner, makthavare och vanligt folk. Rådhusrätten och häradsrätten dömer i brottmål och tvister som refereras detaljrikt.

Stort och smått samsas i framställningen: prosten Hilders hårdhänta regemente som folkskolans högste styresman får ett hastigt slut så snart det blir lagligt möjligt, och de två bilar som hörde hemma i Ronneby 1914 lyckas kollidera med varandra vid Fredriksberg. Allt formar sig till bilden av en liten stad som ännu är en idyll, men en idyll i utveckling och med stark framtidstro.

Pris: 220 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Bok GöholmFotograf: Bok Göholm

 

 

Göholm – Blekingeboken 2014

Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund Göholm var en ”amiralitetsgård” som under lång tid ägdes av sjömilitärer. Mest känd är säkert Johan Puke (1751-1816), som gjorde en ovanlig klassresa. Han var född utom äktenskapet, ofrälse, men blev så småningom adlad och utsedd till generalamiral och statsråd, bl a efter bedriften att ha lotsat den instängda svenska flottan ut ur Viborgska viken. Det var Puke som lät uppföra det nuvarande, senare påbyggda corps de logiet på Göholm. Själv vilar han i ett mausoleum någon kilometer från huvudbyggnaden.

Pris: 200 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Konstmöten i Blekinge.

De allra flesta konstverk som presenteras i denna bok ingår i Blekinge Museums samlingar, kompletterade med några enstaka exemplar på betydelsefulla verk och konstnärshändelser ute i det offentliga från olika platser i Blekinge. Text: Tullan Gunér, Blekinge Museum.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ett porträtt av Gustaf Arnolds 1881-1969 och den miljö han levde i.

Gustaf Arnolds.

Ett porträtt av Gustaf Arnolds 1881-1969 och den miljö han levde i.

Pris: 110 kr.     Boken är för tillfället slutsåld!

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Blekingeboken 2006.

Författare Harald Andersson har skrivit två kapitel om Heliga Kors Kyrka i Ronneby som handlar om väggmålningar, språkband och kartuscher. Författare Stefan Flög  har skrivit två kapitel vilka handlar om Karlskrona Weckoblad samt Tjurkös röda granit. Författare Åke Werdenfels har skrivit om engelska flottan och Hanö. Författare Mikael Henriksson har skrivit om fornsakssamlande ur en blekingsk aspekt.

Pris:150kr

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Blekingebilder från två århhundraden.

Bilderna från 1700-talets och det tidiga 1800-talets Blekinge som här tecknas är till största delen sammanställda ur äldre handlingar och tryck från det Henschenska Släktarkivet i Uppsala Universitetsbibliotek. Sammanställt av Folke Henschen.

Pris: 40 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Blasius König, borgmästaren.

En betydelsefull makthavare i 1600-talets Blekinge. Under skånska kriget blev han känd som en hårdför snapphanejägare. Han deltog också i återerövrandet av Kristianopels och Karlhamns fästningar. Författare: Kjell Öhman

Pris: 200 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Med Hälsning från Ronneby (Vykortsbok).

Vykort från Ronneby stad och hälsobrunnen, Ronnebyån med dess omgivningar åt norr och söder samt skärgården. Tidsmässigt spänner boken över perioden 1890-talets slut – krigs- utbrottet 1939 med något enstaka nedslag i 1940- och 50-tal. Författare Björn O Svensson.

Pris: 200 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

I vykortens Ronneby (Vykortsbok).

Vykort från Ronneby med omnejd, utgivna under 1900-talets första hälft. Det fashionabla kurortslivet sätter ännu sin prägel på staden, industrins hjul har kommit i ordentlig rullning, kommunikationerna är utmärkta och affärslivet blomstrar. Författare Björn O Svensson.

Pris: 250 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

I med- och motgång, Ronneby under 1000 år.

En samlad skildring i kronologisk ordning av huvuddragen av vad vi vet eller tror oss veta om staden Ronneby, från det den första gången omnämns på 1200-talet fram till våra dagar. Författare Björn O Svensson.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Ungdomstid, Blekingeboken 2009.

Denna blekingebok har ungdom som tema. Den handlar om att vara ung idag, men också om hur det en gång var. Boken bygger på etnologisk dokumentation som genomfördes av Blekinge Museum 2007-2009 och material ur museets arkiv.

Pris: 150 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Ronneby stadsbok 1634-1640.

Boken är det äldsta sammanhängande domstolsprotokollet från Blekinge. Här får man en samlad bild av rättslivet i en småstad i det danska riket strax före den förödande pesten och den svenska erövringen på 1650-talet. Utgivare: Professor Bengt Ankarloo, professor i historia vid Lunds universitet.

Pris: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Medelsta härad Är en ursprungligen på latin avfattad avhandling från 1748 om Blekinge härad. Skriften avhandlar bl.a. socknar och städer däribland Ronneby. Översättare: Åke Blennow, Kallinge.

Pris: 100 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Lefnadsteckning på vers och prosa.

Det lilla häftet är en sammanställning av en fyrtiofemsidig handskrift från Sven Hansson f 1817 i Hjortsberga. Han var lekbroder på Johannishus slott innan han tog tjänst i Stockholm. I slutet av 1860-talet flyttade han till Amerika och var därmed en av de svenskar som tidigt emigrerade till det stora landet i väster.

Pris: 60 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

.

 

 

 

 

Strandhugg, Blekingeboken 2010.

Detta är den första av två årgångar som berättar om kustkulturen i Blekinge. Här handlar det om strandförskjutningen i Blekinge från istid till nutid. Ett skärgårdshemman på Tärnö samt jakt, fiske och båtbyggeri.

Pris: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Kustbygd, Blekingeboken 2011.

I den här årgången fortsätter berättelserna om kustkulturen, först med ett kapitel om bebyggelse och sommarliv på Karön och Ekenäs, därefter med en beskrivning av Hällevik, ett fiskeläge i förvandling. Förändringarna i kustförsvaret behandlas liksom slutligen förändringarna i fågel och djurlivet längs blekingekusten.

Pris: 150 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Kyrkorna och staden – länkar till Ronnebys historia.

Författaren Harald Anderson har efter pensioneringen ägnat mycket av sitt historiska intresse åt Ronnebys medeltid och renässans. I den här boken visar Harald Anderson hur spåren av det gamla danska Ronneby är flera och många gånger finns närmare åtkomliga än vad vi tror.

Pris: 150 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Kallbadhus,schweizeri och grosshandlarvillor.

Karön och Ekenäs längst inne i Ronneby skärgård exploaterades för rekreationsändamål på 1870-talet med kallbadhus, restaurang, privata sommarvillor och ångbåtsförbindelse med brunnen och staden. Här berättas hur den uppstod och gestaltades, och hur den påfallande oförändrad, överlevde till vår tid. Författare: Björn O Svensson.

Pris: 125 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Ronnebybilder 3-7.

Dessa fotohäften innehåller massor av ronnebybilder företrädesvis från 1930 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas! Sammanställda av Roddy Hägg.

Pris/st: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 


 

 

 

 

Min barndoms somrar.

Berättelsen är skriven med värme och kärlek till morföräldrarna. Det är inte några sorgliga skildringar om fattigdom och dramatik – utan somriga minnen från ett torp i skogen utan bekvämligheter under 1960- 1970-talen. Författare: Rosmarie Ronnehed.

Pris: 155 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Högre undervisning 23-3Fotograf: Högre undervisning 23-3

 

 

Högre undervisning i Ronneby.

Från latinskola till högstadium. En historisk faktasamling om den högre under- visningen i Ronneby. Källmaterialet som använts har i huvudsak hämtats från Ronneby kommunarkiv och Landsarkivet i Lund. Sammanställt av: Richard Westrup, 1986.

Pris: 100 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Litteratur om Blekinge.

I den här bibliografin, finns en förteckning över det som skrivits om Ronneby och de olika orter som tillhör kommunen; böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar, minnesskrifter, romaner med handlingen förlagd till Ronneby – och mycket annat. Författare: Olle Wingborg.

Pris: 100 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Speglingar – tidigt foto i Blekinge.

Blekingeboken 2012 I denna fotobok presenteras ett litet urval fotografier, från tiden 1849 till 1920, ur den rika bildskatt som finns i Blekingemuseums och i länets hembygdsföreningars samlingar. Många av dem har aldrig tidigare varit publicerade.

Pris: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Karön 23-3Fotograf: Karön 23-3

 

Karön – en pärla i brunnsstadens krona.

En bok om Karön, en liten ö i Ronneby skärgård. Karön var, med sitt kallbad, sitt Scweizeri, och sina segelturer, Ronneby Hälsobrunns mest populära utflyktsmål för rekreation och nöje. Författare Björn O Svensson.

Pris: 175 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Saltärna – en ö i Västra Varan.

Grundmaterialet till denna skrift om Saltärna utgörs av gulnade ”gårapapper”, Kyrkoböcker och div andra arkiv. Författare: Harry Persson.

Pris: 120 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Kallingebilder 1-3.

Dessa fotohäften innehåller kallingebilder företrädesvis från 1940 – 1960-tal. Många kommer att känna igen sig i de gamla miljöerna. Hög nostalgifaktor utlovas! Sammanställda av Roddy Hägg

. Pris/st: 100 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

.

 

 

 

 

Hasselstad, byn mitt i Blekinge

En dokumentation av byn Hasselstad, norr om Ronneby. Berättelsen handlar om den ursprungliga byn, gårdarna och torpen, men också om byns spelemän och konstnären Per Hasselberg och mycket annat. Tidsperioden är 1800-tal och första halvan av 1900-talet. Författare: Arne Enarsson/Agneta Enarsson.

Pris: 200 kr.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

.

 

 

 

 

Per Hasselberg – den nakna sensualismens skulptör.

En biografi över Per Hasselberg, som var en av sin tids mest kända bildhuggare. Denna spännande levnads- teckning bygger i huvudsak på ett stort antal brev ur privata och offentliga arkiv. Ulf Torell.

Pris: 250 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MöllenäsFotograf: Möllenäs

 

Övre Möllenäs, en släktkrönika.

Gården Övre Möllenäs har sett generationer komma och gå under mer än 200 år. Bild- materialet, innehållande många vardagsfoton, har getts en framträdande roll i denna krönika som visar något av livets skiftande villkor på en liten skogsgård i Ronneby kommun. Författare: Margareta Runström/Jan Jönsson.

Pris: 120 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………..                        

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter