Om oss

VÄLKOMMEN TILL RONNEBY MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRENING Historik Hembygdsföreningen bildades år 1965 som något av en proteströrelse mot de hänsynslösa rivningar och förändringar som då pågick. Kulturmiljövård och dokumentation stod på programmet redan från början, och museiverksamheten fick konkretare innehåll när den nyrestaurerade Möllebackagården överlämnades till föreningen av Ronneby stad år 1970. Där kunde samlingarna förvaras och visas och där fick föreningen egna samlingslokaler. Nutid Vi ser det som vår skyldighet att bevaka lokala kulturmiljöfrågor – inte i syfte att förhindra nybyggnation och utveckling, utan för att bygga och utveckla på ett bra sätt som tar hänsyn till Ronnebys specifika kulturella förutsättningar. Utgivning av böcker och trycksaker är en annan del av vår verksamhet. Den bidrar till att sprida kunskap men ger också värdefulla intäkter till föreningen. Fyra gånger om året ger vi ut medlemsbladet Åkröken, en direkt kontaktlänk till våra medlemmar. Uppdaterad 2019-02-21

Läs mer >

Aktiviteter

Föreläsning. Rösträttskämpar och yrkeskvinnor i Ronneby i början av 1900-talet.

19 November 2019

Författaren Gertrud Pettersson föreläser om denna spännande tid utifrån den bild som ges i lokaltidningen Ronneby-Posten.

Ett arrangemang av Ronneby stadsbibliotek.

...

Läs mer >

Ronneby Musei-och - Hembygdsförening

Plats: Ronneby Stadsbibliotek.

Börjar: 19 November 2019 15.00.

Slutar: 19 November 2019

Visa fler aktiviteter