BERÄTTELSER FRÅN HÄRADET


På denna sida presenterar vi efterhand nedtecknade minnen från äldre personer. Vi inleder varje nedtecknat minne med en kort presentation av personen i den mån vi har tillgång till detta.

Först ut blir folkskolläraren H A Eliasson som uppväxt på Rönnebergs skola eftersom hans far också var lärare på denna skola. Skriften är på 50 sidor och handlar främst om hans uppväxt 1880 till 1896. Trevlig läsning! H A Eliassons minnen

Lärarinnan Elna Hansson uppväxt i Härslöv. Berättelsen är hela 59 sidor och börjar 1864 då Elna är 16 år. Elna Hanssons minnen

Landstingsmannen Karl Knutsson (f 20 mars 1863 - d 1 mars 1946) föddes på Aspehus, en gård i Halmstads socken, strax norr om Sireköpinge i Svalövs kommun. Han brukade gården tills han av åldersskäl lämnade den till äldste sonen. I unga år genomgick han Hvilans Folkhögsskola. Karl Knutsson var en man med många förtroendeuppdrag. I hemsocknen var han ledamot av skolråd, kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse.

Han var under åren 1907 till 1911 landstingsråd, 1901 - 1908 nämndeman, Penstionsstyrelsens ombud 1915 - 1938. Därutöver var han ledamot av styrelsen för Fridhems ungdomsskolor, ledamot och en tid ordförande för styrelsen i Tågarps sparbank, ordförande i Tågarps mejeriförening, ordförande i taxeringsnämnden, ledamot av prövningsnämnden samt R.V.O. Kort sagt en man med ett mycket stort engagemang för hembygden och samhället i stort.

Denne man nedtecknade sina minnen om skolans utveckling i Halmstads socken som du kan läsa i denna pdf (28 sidor)Karl Knutsson - Skolväsendet i Halmstads socken

Hugo Emanuelsson skrev även lite om en Sven Nilsson, Alfastorp som betraktades som "lärdomsgeni". Läs om honom i bifogade pdf (3 sidor)Sven Nilsson, lärdomsgeni, Alfastorp

Förening:

Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Skapad av: Rönnebergs Härads Hembygdsförening (2019-01-20 19:31:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rönnebergs Härads Hembygdsförening (2019-02-06 15:06:00) Kontakta föreningen