En ny stor renovering väntar för möllan


Efter härjningar av vandaler i möllan sommaren 2018 planerar vi nu för en stor renovering av möllan. Som en inledning har vingarna plockats ned för att undvika ytterligare skador på möllan orsakade av kraftiga stormvindar.

det är en bärande bjälke som bär upp axel och kronhjul som har skadats. Bjälken var skadad och lagad provisoriskt sedan tidigare men vandalerna lyckades lösa ut problemet. För att byta denna bjälke krävs att möllan lättas så mycket som möjligt samt att fasaden kläs av. En inventering av hela kvarnhuset beträffande andra eventuella skador har gjorts och en diskussion om hur skadan ska åtgärdas, har resulterat i en plan för en mycket omfattande renovering.

Just nu görs en detaljplan och kostnadsberäkning av åtgärderna som ska ligga till grund för finansiering och tillstånd från länsstyrelsen. Möllan är ett byggnadsminne sedan 1964 vilket innebär att alla åtgärder ska göras varsamt och genomtänkta.Image

Beskrivning: Möllans vingar demonteras Fotograf: J Rietz

 

Förening:

Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Skapad av: Rönnebergs Härads Hembygdsförening (2019-01-08 15:22:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rönnebergs Härads Hembygdsförening (2019-02-06 14:33:11) Kontakta föreningen