Styrelse


Ordförande
Arne Hansson 
ledamöter
Kassör och
sekreterare
Erik Jonsson
Josefine Wahlqvist
Mats Englund
Vinné Hedman-Lyander
Suppleant
Sara Jonsson
Ida Engström-Hansson
Revisorer
Lars-Göran Engström
Kjell-Åke Hagvall
ersättare
Lars Edman
Valberedning

Kalle Palmquist

Editerad av: Arne Hansson (2019-02-18 17:09:35)