Välkommen till vår hemsida


Roma Hembygdsförening bildades 1984.första ordförande var Gillis Blad
styrelsen var Dagmar Svensson sekreterare Sune Larsson kassör Valter Rodlert,Gully Löfgren,Gunnel Melander, Kalle Palmquist Britta Buskas Alva Möllerström
Första aktiviteten var under Bertil Möllerströms ledning göra vandringsstigar Roma kungsgård var sjukvårdsförråd,men skulle flytta till Tingstäde, men Kungsgårdens framtid var oviss,man hade lyckats med att få en visning av Kungsgården hösten 1983,mycket folk hade samlats för att se Kungsgården från insidan.Kungsgården hade varit en stängd byggnad för allmänheten i 50 år.

Förening:

Roma Hembygdsförening

Skapad av: (2014-11-22 09:11:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Roma Hembygdsförening (2019-02-18 17:08:41) Kontakta föreningen