Om oss

Rom Hembygdsförening värnar om hembygden i Roma socken. Vi gör det genom att anordna aktiviteter och sammankomster för att skapa en samhörighet i socknen. Vi håller liv i gamla traditioner och försöker skapa nya. Vi jobbar aktivt för att engagera barn och unga i hembygdsarbetet.