Engdals

 

Torp på Änglarp 1:5 . Utmärkt 15/5 2001.

Vid sockengillets utmärkning av torpen i Röke socken kallades denna plats "Engdals".
Läge: GPS: N 56,27858° /  E 13,54723°.  Karta Sweref99 N 6238034 / E 410051.    

Olander Persson upplät en torpegendom på hemmanets utmark i de så kallade Holmarna. Till boningsplats och åkerlycka lämnas ett stycke backmark som är instängt intill vången utanför det gamla skräddarhuset. Till höstnad och bete lämnas ett stycke utmark intill Önnarp och Harastorps rågångar.

Husar Johannes Nilsson Engdal född 1836 i Englarp.

Johannes var son till torparen Nils Persson och Bengta Nilsdotter. Gift 1867 med Boel Persdotter född 1833 i Tuvatorp Englarp. Hon var dotter till Per Jönsson och Elna Olsdotter.

Torpkontraktet är daterat 26 nov. 1866. I städja skulle Johannes och hans tilltänkta hustru Boel betala 200 Riksdaler, samt utföra 18 karldagsverke. De hus han bygger får han själv äga. Och vatten får de ta i brunnen vid det gamla skräddarhuset. Johannes Engdal och Boel fick barnen Emelie f. 1868, Johanna f. 1869 och Petronella f. 1872.
Johanna flyttade till Kvidala. Där fick hon ett barn, dottern Hanny f. 1899. Johanna gifte sig sen med Josef Jönsson.
Petronella gifte sig med Sven Bengtsson och bosatte sig i Harastorp. Hon blev mor till 8 barn och adoptivsonen Waldemar Roshagen.

Anton Olandersson sålde 1890 ett jordområde till Johannes och Boel Engdal i och runt omkring torplägenheten. Därmed skulle torpkontraktet upphöra att gälla, och det blev även en utökning av markområdet. Köpesumman var 1100 kr. En del av den inköpta marken utgjordes av en del av Nils Jakobssons torp. Torpet skall inte tillfalla Engdal förrän Nils Jakobsson och hans hustru är döda. Ett avdrag på 50 kr räntefritt görs så länge de lever. Efter deras död skall de resterande 50 kr betalas.

Gården såldes 1905 till Ola Persson. (Ko-Ola). Johannes Engdal dog 1905, hustrun Boel hade avlidit 1899.

På den plats där torpet låg finns i dag en jaktstuga.

 


Förening:

Röke sockengille

Ändrad av: Röke sockengille (2018-08-29 14:28:11) Kontakta föreningen
Skapad av: Röke sockengille (2018-08-28 16:49:56) Kontakta föreningen