Änglarp 4232-Änglarp 1:4

Änglarp. ¼ mt.

                                                    Tuve Åkesson bonde i Änglarp.

Tuve var gift med Metta och bosatt i Änglarp. Barn: Åke f. 1647, Kjerstina f. 1650, Jens f. 1652, död 1657, Nils f. 1656, död 1660, Jens f. 1658, Nils f. 1660, död 1661, Nils f. 1662, Per f. 1664, död 1665, Kjersten f. 1666, Boild f. 1670.
Barn utom äktenskapet med Karine Suensdotter: Sven Tuvesson f. 1653 i Harastorp.
Tuve hade en bror som bodde i Eljalt.
En del tyder på att antingen Tuve eller Metta kommer från Galthult. Hemming Jonsson från Galthult var fadder åt de fyra äldsta barnen och sen var barn till honom faddrar åt ytterligare några.
Jens Tuvesson gifte sig 1682 med Gundel Brorsdotter. De bodde först i Hyltebygget Slättsjö men övertog en gård i Algustorp ca 1690, troligen Gundels föräldrahem.
Boild Tuvesdotter gifte sig med Mårten Månsson och bosatte sig i Önnarp.
Nils Tuvesson gifte sig med Bengta Månsdotter och övertog föräldragården.
Tuve dog 1678 och Metta 1679.

                                            Nils Tuvesson född 1662 i Änglarp.

Son till Tuve Åkesson och Metta. Gift med Bengta Månsdotter f. 1665 i Önnarp. Dotter till Måns Tordsson och Kjerstina.
Barn: Tuve f. 1688, Tor f. 1691, Måns f. 1695, Kjerstina f. 1703, Mätta f. 1705.
Nils dog 1712 och två år senare gifte Bengta Månsdotter om sig med Måns Månsson f. 1663 och bonde i Hågnarp. Sonen Tuve hade gift sig året innan och övertagit gården i Änglarp.

                                             Tuve Nilsson född 1688 i Änglarp.

Son till Nils Tuvesson och Bengta Månsdotter. Gift 1713 med Elsa Jonsdotter född 1696 i Vittsjö. Dotter till Joen Torkelsson och Mätta Nilsdotter.
Barn: Metta f. 1715, Nilla f. 1718, Nils f. 1722, död 23.
Elsa Jonsdotter dog 1723 och i bouppteckningen nämns bl.a. hennes son Nils ”half fierda månad” alltså 3 ½ månad när modern dog. Tuve gifte om sig med Gunnel Pålsdotter född 1707 i Änglarp. Dotter till Pål Eskilsson och Elna Svensdotter på granngården.
Barn: Nils f. 1724, Tor f. 1728/29, Eskil f. 1732, Pål f. 1734, Bengta f. 1739, Kjerstina 1743, Elsa f. 1746, Tyre f. 1747.

Tuve dog i januari 1747 och i bouppteckningen omtalas 2 döttrar i första äktenskapet samt 4 söner och 2 döttrar i andra giftet. 1 dotter är alltså död, och Tyre är inte född än. Hon föddes 11 september, så modern har knappt vetat om att hon var gravid.
Nilla gifte sig med Åke Svensson och bosatte sig i Blaholma. Hon dog 1766. Tor var gift med Troen Hemmingsdotter i Humlesjö och de övertog hennes föräldrahem. Eskil flyttade till Vankiva. Även Pål flyttade till Vankiva. Bengta gifte sig med Torkel Nilsson i Humlesjö och de hade hans föräldrahem. Hon blev alltså granne med sin bror. Sonen Nils övertog föräldrahemmet. Metta gifte sig med Nils Olsson och de bodde på en av de andra gårdarna i Änglarp.

                                      Nils Tuvesson född 1724 i Änglarp.

Son till Tuve Nilsson och Gunnel Pålsdotter. Gift med Tova Hemmingsdotter född i Humlesjö och dotter till Hemming Jönsson och Boel Olasdotter.
Barn: Boel f. 1755, Kjerstina f. 1757, Tuve f. 1760, död 61, Hanna f. 1761.

Kjerstina gifte sig med Kjersten Persson och de var bosatta i Gundrastorp. Boel gifte sig med Jöns Persson från Gundrastorp och de övertog Boels föräldrahem. Hanna gifte sig med Per Ingelsson och de bodde i en backstuga i Änglarp (E11).
Nils Tuvesson dog 1774.

                             Jöns Persson född 1749 i Gundrastorp.

Son till Per Nilsson och Elsa Jönsdotter. Gift med Boel Nilsdotter född 1755 i Änglarp. Dotter till Nils Tuvesson och Tova Hemmingsdotter. Boel var född på gården.
Boels far dog 1774 och Boel och Jöns har sannolikt gift sig och övertagit gården efter dödsfallet. Boel var bara 19 år när första barnet föddes.
Jöns och Boel fick barnen Nils f. 1774, Kjerstina f. 1780, Bengta f. 1783, Elna f. 1788, Per f. 1793.
Kjerstina gifte sig 1801 med Sven Petersson, rusthållare i Kädarp. Sven dog 1825 och Kjerstina gifte sig sen med Anders Tuvesson från Galthult.
Bengta gifte sig med Nils Persson och de bosatte sig i Eljalt.
Elna gifte sig med Sven Olsson och bosatte sig i Sjöholma.
Per gifte sig med Elna Olsdotter och de blev torpare på Tuvatorp i Änglarp.
Nils gifte sig med Bengta Nilsdotter och övertog föräldrahemmet.
Jöns kom från Gundrastorp och Boels syster Kjerstina bosatte sig i Gundrastorp.
Boel dog 1819 och Jöns 1825.

                                             Nils Jönsson född 1774 i Änglarp.

Son till Jöns Persson och Boel Nilsdotter. Gift 1811 med Bengta Nilsdotter född 1788 i Humlesjö. Hon var dotter till Nils Torkelsson och Hanna Månsdotter.
Barn: Boel f. 1812, Nils f. 1814, död 1817 i kikhosta, Jöns f. 1818 död 1820 i mässling, Nils f. 1819.
Nils Jönsson dog 1819, 44 år gammal.

Bengta gifte sig 1820 med Per Nilsson född 1792 i Änglarp. Son till Nils Persson och Pernilla Johansdotter på granngården. Bengtas förre man var 14 år äldre än hon, nu fick hon en man som var 4 år yngre än hon själv. De fick barnen Pernilla f. 1821 och Nilla f. 1823.
Per dog 1837, han var då 45 år gammal.

Bengta och Nils Jönssons son Nils övertog gården. Bengtas och Per Nilssons dotter Pernilla gifte sig med Sven Nilsson och de bodde i Önnarp. Deras son Petter kom som torpare till Änglarp 1891. (Torpet ”Pettersa” E. 15)

Laga skifte genomförs 1853      Ny beteckning Änglarp 1:4.

                                            Nils Nilsson född 1819 i Änglarp. 

Son till Bengta f. Nilsdotter och Nils Jönsson (1774–1819) Nils övertog ett par ägoskiften1842 och 1844, som vid laga skifte blev Änglarp 1:4.
Gift med Kristina Kristensdotter f. 1823 i Klemedstorp V. Torup. Död 1903. Hon var dotter till Kristen Gunnarsson och Maria Tuvesdotter. Nils och Kristina fick inga barn.
Nils Nilsson fick vid laga skifte, med kvarboenderätt sina ägor i ett skifte. År 1865 uppfördes nuvarande mangårdsbyggnad. Nils Nilsson ingick i styrelsen för den nybildade Röke Sockens Sparbank 1871–1879.
Nils Nilsson dog 1898.
Kristinas systerson Olander Nilsson övertog gården 1893. Taxeringsvärdet var då 17 000 kr. Före försäljningen hade Nils och Christina 1890 byggt ett ”undantagshus” samt låtit skriva ett utförligt undantagskontrakt som finns bevarat. Detta hus renoverades 1976 av Ingvar Sjöholm Karsholm, Perstorp (1912–1991) som året efter flyttade in i huset tillsammans med sin hustru Dora, f. Lundahl 1914. Dora bodde kvar i huset till 1995.

                                    Olander Nilsson född 1859 i Spinkabygget V. Torup.

Enda barnet till Nilla Kristensdotter och Nils Persson, som flyttade till Slättsjö 1872. Gift 1892 med Botilda Andersson f. 1865 i Slättsjö. Dotter till Anders Bengtsson och Bengta Andreasdotter.
Olander övertog som ogift föräldrarnas gård i Slättsjö 1:7.
Barn: Nils 1894, död 2 år gammal, ny Nils 1897, Ruth 1900, tvillingarna Erik och Ernst föddes 14/12 1902, de dog båda två 19/4 1903 av kikhosta. Berta 1908. Olander var bl.a. kommunalnämndens ordförande i Röke, och styrelseledamot i sparbanken från 1895, samt dess ordförande mellan 1918–1933.

Under 1: a världskriget utmättes säd, ved, m.m. från landsortsbefolkningen för att städernas innevånare skulle få livsmedel och ved. Alla ville ju behålla så mycket som möjligt för eget bruk. Bönderna i Änglarp, som var kommunalt engagerade och ägde en viss pondus, förklarade för fogdarna att de här sädestunnorna rör ni inte för de är till de anställdas och torpares familjer. Tjänstemännen fann sig i deras beslut och tunnorna fick vara i fred. Efteråt uppkom ett talesätt ”Det är bättre att va stut i Änglarp än bonne i Brunshult”.
Olander dog 1935 och Botilda 1918.

                      Nils Nilsson född 1897 i Änglarp.

Gift med Valborg Kämpe f. 1903 i Värsjö. Dotter till Karl Kämpe och Emelia f. Johansson. Nils och Valborg övertog gården 1935.
Barn: Margareta 1937, Ulla 1939, Yngve 1942, Ingrid 1946, Gunnel 1951.

Nils Nilsson var mycket engagerad i kommun och föreningslivet. Nils var skolkassör, huvudman och revisor i Röke Sockens Sparbank, kommunalnämndsordförande, kronombud i taxeringsnämnden, med i kyrkoråd m. m. Han var med och bildade Röke Pensionärsförening och var under några år dess kassör.
Om faderns affärsverksamhet berättade sonen Yngve i sju års åldern för fröken i skolans första klass, ”I dag skall far tjäna många pengar, han ska sälja en ko som tabat kalen, en so som inte får nåra grisa, o en häst som inte kan gå.”
Nils dog 1982.           

                                                      Yngve Nilsson född 1942 i Änglarp.

Före försäljningen hade Nils Nilsson och hustrun och Christina år 1890 byggt ett ”undantagshus” samt låtit skriva ett utförligt undantagskontrakt som finns bevarat. Detta hus renoverades 1976 av Ingvar Sjöholm Karsholm, Perstorp (1912–1991) som året efter flyttade in i huset tillsammans med sin hustru Dora, f. Lundahl 1914. Dora bodde kvar i huset till 1995.
Son till Nils och Valborg Nilsson. Gift med Ingrid Sjöholm f. 1943 i Karsholm. Dotter till Ingvar och Dora Sjöholm.
Barn: Andreas 1972, Daniel 1974, Jenny 1977.
Yngve och Ingrid övertog gården 1974. Yngve är adjunkt och har haft gården som deltidslantbruk. Han har arbetat som lärare i Klippan, Bjärnum och senare i Hässleholm. Yngve går i fädernas fotspår vad föreningsliv och uppdrag beträffar. Han var ordförande i Röke Sockens Sparbank, ordförande i Kyrkorådet och Sockengillet samt ledamot i styrelsen i EFS. Ingrid var förskollärare, Ingrid dog 1996.
Andreas är datatekniker och sambo med Kristina Johansson. De bor i N. Åsum.
Daniel är civilingenjör och bor i Örkelljunga, sambo med Annica Johansson.
Jenny är biolog och bodde i Markaryd, nu i Änglarp.

Marcus Hedin född 1977 i Åsljunga.

2011 övertog Yngves dotter Jenny och hennes man Marcus Hedin gården. De har sonen Jakob född 2008.


Förening:

Röke sockengille

Ändrad av: Röke sockengille (2018-10-30 11:06:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Röke sockengille (2018-06-11 16:27:06) Kontakta föreningen