Pål Knips

På gränsen mellan Pyringatorp och Tuvatorp låg detta torp. Förste ägaren var Per Nilsson Sjöberg. Han efterträddes av Pål Andreasson, kallad Pål Knip.

                                        Per Nilsson Sjöberg född 1798 i Humlesjö.

Per var son till Nils Sjöberg och Pernilla Persdotter. Gift med Nilla Svensdotter född 1803 i Eljalt. Hon var dotter till Sven Persson och Bengta. De hade barnen Pernilla f. 1829, Bengta f. 1830, Nilla f. 1833, Nils f. 1837, död 39, Sissela f. 1840. Alla barnen födda i Slättsjö. Per med familj finns i husförhörslängden 1825-1830 och står då efter Bengt Nilssons gård. Per och Nilla fick ett nytt kontrakt 1840 av Bengt Svensson på Pyringatorp. Där står det så här: Som genom enskiftet den plan mig tillfallit så haver jag genom överrenskommelse bortackorderat den till Per Nilsson Sjöberg. En torpegendom uti min vång på min enskilda plan, varpå han äger uppsätta en husbyggnad. Vad kreatur som på torpet kan vinterfödas lämnas fritt sommarbete. I städja skall Per betala 66 riksdaler 32 skilling. Årligen skall torparen lägga 10 famnar stengärden i stället för dagsverken. Stengärden skall vara 9 qvarter högt och 30 tum brett. Första året skall torparen lägga 24 famnar och andra året är han fri för skatt och dagsverke. Då detta fullgöres äger torparen Per Nilsson Sjöberg och hans hustru en orubblig besittning i bägge deras livstid.
Försäkras Pyringatorp 9 maj 1840.
B
engt BSS Svensson.

 Per med familj hade varit torpare i 12 år och hade 4 barn i livet. De måste ju ha haft en bostad innan också. Eftersom de skall bygga ett hus har de säkert flyttat. Annars var det många torpare som bodde kvar men hamnade under en annan gård i samband med skiftet.
Per Nilsson Sjöberg dog 1843. Olyckeligen ihjälslagen i sitt hus. Det berättas att det skulle varit vid ett fylleslagsmål som han blev ihjälslagen med en stol av Pål Knip. Pål blev aldrig fälld för dråpet. Hans hustru Nilla Svensdotter och de yngre barnen flyttade till Eljalt 1850. Hon gifte om sig 1857 med Anders Jönsson och bosatte sig i en backstuga i Algustorp. Nilla dog 1865.

                                                  Pål Andreasson född 1819 i Örkelljunga.

Pål var son till Andreas Pålsson och Bengta Svensdotter. Gift med Pernilla Gunnarsdotter född 1813 i Fagerhult. Dotter till Gunnar Eliasson. De hade barnen Anders f. 1841, Catarina f. 1845, Johannes f. 1849, Gustav f. 1852 och Olander f. 1855. Om Pål står anmärkning, Häktad för dråp 1844 men frikänd enligt egen uppgift. Det var enligt en anteckning Per Nilsson Sjöberg som den 1/9 1862 blev så illa slagen av en okänd person att han helt visst till följd därav dog. Enligt ett tidningsurklipp från 1920 berättade Axel Pettersson om vad han hört berättas om händelsen.       En måndag hade Pål Knip gått ut med yxa och var i färd med att hugga en björk då han överfölls bakifrån av någon, samt fått skallen krossad. Han skrek högt och en kvinna hörde det och sprang dit. Pål fördes till Kristianstads lasarett men dog under färden. Enligt byskvaller skulle Pål innan han dog ha sagt det var Ponken som gjorde det. Björken som Pål höll på att fälla stod kvar länge med märken efter yxhugg. Ingen vågade fälla den då det sades att det spökade där. Den utpekade mördaren (Johannes Persson på Pyringatorp) fälldes aldrig på grund av bristande bevis. Johannes var född på Panketorp och kallades därför Ponken. Pål och Johannes hade länge varit stora ovänner.
Sonen Johannes blev målare, gift med Johanna Nilsdotter och bodde i Eljalt. Kallades Målar Johannes. Även Olander blev målare Målar Olander.  Anders bosatte sig i Oderljunga. Chatarina flyttade till Ignaberga 1866. Gustav reste till Sydafrika. Han blev där kavallerist och stred mot en svart ledare vid namn Sekhukuni och drev honom på flykt. Han fick medalj för sina insatser.


Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-05-29 22:17:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2018-08-23 14:27:50) Kontakta föreningen