Hörströms

 

Förste torpare på detta stället var troligen Nils Persson med familj. De står först 1830-1836 under Slättsjö Gökatorp men är sen strukna i nästa längd.  År 1840 får Nils Persson fick ett torpkontrakt av Bengt Svensson på Slättsjö Pyringatorp. Eftersom laga skifte genomfördes i Slättsjö 1835-1845 och mycket mark flyttades mellan gårdarna kan detta vara anledningen.

 

                                    Nils Persson född 1803 i Önnarp.

Nils var gift med Sissa Svensdotter född 1795 i Eljalt. Dotter till Sven Persson och Bengta Persdotter. Barn Per f.1826, Bengta f. 1829, Hanna f. 1833 död, födda i Värsjö. Sen föddes Hanna 1834 och Nilla 1840 i Slättsjö.

Nils fick ett torpkontrakt av Bengt Svensson på Slättsjö Pyringatorp 5:1 daterat 13 juni 1840. ”Torpegendomen tager sin början i Rågärdeskroken vid Brodde Falks stycke med sitt skegärde, följer så Nils Perssons risgärde till utvist ställe. Beskrivningen fortsätter och det nämns att torpet gränsar mot Per Fribergs stugulänga. Sen följer de vanliga paragraferna om fritt tänne och bränne, fritt sommarbete till de kreatur som kan vinterfödas på torpet osv. Gärdesgårdarna kring förutnämnde torpegendom håller torparen i så fredat skick att inga kreatur därigenom få någon ovana. Städja Capital 61 riksdaler 5 skilling 4 rundstycke är till fullo betald som härmed qvitteras.
                                                                      Pyringatorp 13 juni 1840.

                                                                      Bengt BSS Svensson.

 Tillägg att i stället för de gärdesgårdar som skulle stängas i Nils Nilssons rågång skall torparen först stänga 50 famnar grope och 50 famnar skegärde efter utvisning som skall vara färdigt till 12 maj 1841.

Nils dog 1842. Han var då 40 år gammal.

Änkan Sissa Svensdotter finns kvar under Pyringatorp hela tiden. Enligt gamla slättsjöbor var det här Nils Hörström bodde. Han fick kontrakt 1843, alltså året efter att Nils Persson dött. Det står Torp änkan Sissa Svensdotter i längderna 1845-1868. Tänkbart är att hon och barnen bodde i en annan stuga sen Nils dött. Hörströms och Sissa står efter varandra i längderna. Om hon inte kunde uppfylla torpkontraktet kan man spekulera i att hon flyttat till en annan stuga.
Sissa Svensdotter dog 1865.

 

                                   Nils Jönsson Hörström född 1806 i Englarp. 

Enligt Tomas Carlsson Tuvatorp var det Nils Perssons torp som Nils Hörström övertog.
Nils var son till Jöns Åkesson och Nilla Nilsdotter. Gift med Sissela Nilsdotter född 1804 i Hörja. Nils var först soldat och torpare på Stenshult i Englarp. Det var husartorpet som ibland kallades Stenshult. De fick barnen Nilla 1832, Johannes 1834, Johanna 1837, Nils 1839 födda i Englarp. Sen föddes Karl 1842 i Vejshult och Bengt 1847 i Slättsjö. Det står antecknat ”F.d. åbon försedlad från Vittsjö 1843 skattskriven här 1848.
Nils Jönsson och Sissela fick torpkontrakt daterat 1 maj 1843.
Sonen Johannes bodde hemma 1861. ”Har låtit kyrktaga pigan Gunnil Jakobsdotter f. 1833 i Galthult som sin fästekvinna” De gifte sig 1861 och blev först torpare i Englarp. 1879 köpte de gården 1:10 i Harastorp. Namnet Hörström följde med i flera generationer trots att de inte officiellt hette det. Johannes och Gunnils son Nils Johansson kallades alltid ”Hörströms Nils”. Nilla kom hem 1862 och födde tvillingarna Kalle och Assarina. Vigd 1864 med drängen Johannes Christensson. De blev torpare i Humlesjö. Karl bodde hemma 1863-1865 med pigan Elna Andersdotter f 1843 i Vittsjö och sonen Nils f. 1862 i Englarp. Trolovad och kyrktagen som Karl Nilssons fästekvinna. De vigdes 1864. Sen bosatte de sig i på ett torp i Englarp. Där föddes August 1876 och Augusta 1882. Dottern Augusta hade sen detta torp ända till 1950 talet. Det kallades ”Kalles Augustas” (se torp Änglarp 13). Johanna kom hem 1865 med sonen Nils Petter f. 1865 i Eljalt. Sen föddes Anton 1874. Sissela Nilsdotter dog 1881. Nils Hörström står som fattig i längden 1897 med inhyse dottern Johanna och hennes barn. Nils dog 1899. ”Hörströms Johanna” drygade ut kassan med att vårda en ”idiot” (CP skadad) åt kommunen. Han hölls bunden vid en stolpe i köket. Han var våldsam och senare var han inlåst i en bur. När han dog var kroppen och benen så böjda att det inte gick att få ner den i kistan.                                                                                                                                                 ”Hörströms Johanna” flyttade in i det hus ”Brodda Nils” bott i efter hans död. Johanna hjälpte till i hemmen med diverse hushållsgöromål. Hon levde långt in på 1900 talet.


Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-05-29 15:00:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2018-08-23 15:00:34) Kontakta föreningen