Husartorpet

             

Husartorpet tillhörde Rote 108 Slättsjö 1, Överstelöjtnantens kompani, Skånska Husarregementet. Rusthållare var bönderna på gårdarna Slättsjö nr 1, nr 2 Hökatorp, och nr 5 Pyringatorp. Rotenumren ändrades år 1729, Slättsjö 1 ändrades till rote nummer 99 mellan åren 1730 till 1834. Därefter är ingen soldat registrerad vid denna rote.

    Ryttaren Jöns Kärman.

Jöns Kärman bodde först i Blaholma. Han gifte sig 1689 med Karna Hemmingsdotter född 1659 i Galthult. Hon var dotter till Hemming Jonsson. De hade barnen Jöns f. 1690 i Eljalt, Hemming f. 1692 i Blaholma, död samm a år, Johan f. 1693, i Sletsöe torp, död samma år, Hemming f. 1693, Kjerstina f. 1698, död 1701, Gunnil f. 1701 i Pyringatorp. Jöns var nog för gammal för att delta i Karl XII:s krig och vem som efterträdde honom och stupade vid Poltava är inte känt. Jöns Kärman dog 1736, på en månad när 100 år gammal.

Anders Andersson Hård

1710 hette ryttaren Anders Andersson Hård. Han var född i Hjärnarp ca 1692, gift med Sissa Persdotter 1716, dog 1742. Därefter kom Ola Sjöberg född ca 1719.  Rusthållsnummer ändrades 1729 från 108 till 99.

Nils Krok

År 1759/1760 uppgavs att ryttaren för rusthåll nr 99 i Slättsjö Nils Krok dödats i strid. Ny ryttare blev Lars Lundberg.

                 Ryttaren Lars Lundberg född 1732 troligen i Rya.

Lars Lundberg var gift med Sissa Andersdotter född 1743/44. De hade barnen Per f. 1768, död 72, Annicka f. 1773, död 73, Per f. 1774, Johanna f. 1776, död 86, Annica f. 1778 och Nilla f. 1783.
Ryttaren Lars Lundberg av Rya socken var fadder i Slättsjö 1767. I mantalslängden 1780 uppges att Lars Lundberg var i tjänst. Lars dog 1788, 56 år gammal. Sissa Andersdotter dog 1798.

Elias Lundberg

1790 fanns ryttaren Elias Lundberg på nr 99 Slättsjö. Han dog i rysk fångenskap 1791. Gustav III inledde krig mot Ryssland 1788 med Finland som krigsskådeplats. En farsot hade decimerat båtsmännen och man beordrade ryttare från Skånska regementen ombord på skeppen. Manfallet blev stort bland de ditkommenderade ryttarna från Skånska husarregementet. 23 man ur Livkompaniet, 24 ur Överstelöjtnantens och 13 ur Sandby kompani rapporterades döda. Ännu fler hamnade i rysk fångenskap. 38 ur Livkompaniet, 30 ut Överstelöjtnantens och 38 ur Sandby. Knappast någon återvände från fångenskapen. På rusthållen fick man rekrytera nya ryttare.

   Ryttaren Anders Frimodig född 1765 i Gråmanstorp.

Anders Frimodig gifte sig 1791 med Johanna Nilsdotter född 1759. De hade barnen Anna f. 1791, Christina f. 1793, Nils f. 1797, Anders f. 1798 och Nils f, 1801. Familjen kom till Slättsjö ryttartorp 1794. Anders Frimodig med familj flyttade till Värsjö omkring 1805. Anders dog 1859 och Johanna 1830. Båda begravda i Röke. Efterträdare var Lars Tell.

                                                       Husar Lars Bengtsson Tell född 1792 i Hulshult.

Lars Tell står upptagen som tjänstgörande husar i husförhör 1810-14. Han var son till Bengt Nilsson och Sissa Persdotter. Han var ogift. I nästa längd är han struken. Lars gifte sig med Gertrud Persdotter och blev torpare i Önnarp. Inhyse hos Lars Tell var avskedade husaren Per Järn född 1773, med hustru Tyre Jakobsdotter f. 1779. Hon var dotter till Jakob Tulsson. Per och Tyre hade sonen Anders född 1809 i Galthult och Johannes f. 1811 i Slättsjö. Familjen flyttade till Humlesjö 1814.

Sven Astolfo

I nästa längd står Sven Astolfo född 1791 som tjänstgörande husar. Han är upptagen under husartorpet. Sven är struken i längden 1819-21. Anteckning död. Därefter står inte husartorpet omnämnt mer i husförhörslängderna. Slättsjö 7 Lerbacken delades 1835 i Slättsjö 7:2 och 7:3. Husartorpet uppgick i den nya gården Slättsjö 7:2.

                          

 

 

          

 

 

 


Förening:

Röke sockengille

Ändrad av: Röke sockengille (2018-09-03 21:22:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Röke sockengille (2018-05-18 13:30:43) Kontakta föreningen