Galthult 5299

Galthult 3:17

Nilla Åkesdotter född 1839 i Galthult
Nilla var dotter till Åke Nilsson och Kerstina Kjerstensdotter. Hon blev änka två gånger, 1868 efter Erik Nilsson och 1879 efter Pål Jacobsson. Efter Påls död flyttade Nilla med söner till den del av hemmanet som blev 3:17.

Avstyckningen av 3:15, 3:16 och 3:17 gjordes dels från Galthult 3:10 som Nillas far Åke Nilsson köpt av Nils Eriksson, dels från Galthult 3:12 som Nilla och hennes man haft. Lagfart beviljades 1882.

Nilla står upptagen på 37/1024 mt. Hemma bodde sönerna August Johansson, Nils Eriksson, Julius och Alfred Pålsson.

August vistades i Amerika mellan 1882 och 1886. Nils flyttade till Vedby 1885, Julius blev först dräng i Önnarp sen husar och tog namnet Vinrot. Han utvandrade till Amerika 1896. Alfred blev bonde på Galthult 3:15, och därefter Myrakroken 1:7.

Nilla dog i Myrakroken 1929.

August Johansson och Katarina Svensson, båda födda 1859 i Galthult
August var son till Nilla Åkesdotter och Katarina dotter till Sven Thorsson och Johanna Nilsdotter. De fick barnen Frans född 1894, Judith Kristin 1897, död samma år och Nils 1900.

Frans övertog gården. Nils bosatte sig i Skånes Fagerhult.

August dog 1946 och Katarina 1922.

Frans Johansson född 1894 i Galthult och Anna Svensson född 1898 i Osby
Frans var son till August Johansson och Katarina Svensson och Anna dotter till Hanna och Anders Svensson. De hade sönerna Gunnar född 1925 och Torsten 1929. Gunnar omkom 1944 i en olycka vid en hemvärnsövning.

Frans och Anna flyttade 1955 till  Röke 4057.

Frans dog 1979 och Anna 1993 på Qvarngården i Stoby.

Torsten Fransson född 1929 i Galthult och Irene Persson, född 1931 
Torsten var son till Frans Johansson och Anna Svensson och Irene dotter till Gottfrid och Anna Persson.

Torsten dog 1973 och Irene 2021, i Hestra.

Galthult 4:1

Efter en del markförändringar 2019 fick fastigheten ny beteckning. Ägare 2019 är Roland Fransson.

Fastigheten är avstyckad från Galthult 3:2 via Galthult 3:10 och Galthult 3:17.
 

 

 

Författare

[email protected] (2021-06-26 19:07:05)


Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Kerstin Tegård (2019-05-29 10:01:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kerstin Tegård (2021-06-26 19:07:05) Kontakta föreningen