Galthult 2:10 - G19 Prinsa Johans

Fastigheten var ursprungligen ett torp och fick vid sockengillets torpinventering beteckningen G19 Prinsa Johans

Anders Torsson född 1828 i Galthult och Johanna Gammalsdotter född 1829 i Äljalt
Anders var son till Tor Eriksson och Nilla Samuelsdotter och Johanna Gammalsdotter dotter till Gammal Jönsson på Bjäret i Äljalt. Tor dog 1842 och gården sköttes av en släkting, som arrenderade den i tio år. Ungefär 1850–55 övertog sonen Sven Torsson gården och Anders blev torpare. Anders var skräddare. Anders och Johanna köpte 1859 Galthult 3:9,  där deras barn föddes.

Bengt Torkelsson född 1829 i Humlesjö och Johanna Svensdotter född 1831 i Galthult
Bengt var son till Torkel Nilsson och Hanna Svensdotter och Johanna Sven.sdotter Sven Kjerstensson och Hanna Kjerstensdotter. Barn: Telander född 1860, Sven 1861, Helena 1866 och Nils 1871.

I husförhör 1892–97 finns Bengt och Johanna kvar på torpet. Det ägdes då av Telander Svensson, som sålde dem till Bengt Jönsson.

Bengt Jönsson född 1852 i Kädarp och Ida Karolina Jönsson född 1861 i Väckelsång
Bengt var son till Jöns Andersson och Helena Bengtsdotter. Bengt reste till Amerika 1877 men hur länge han stannade där är inte känt. Han och Ida Karolina gifte sig 1886, köpte husen 1916 och fick brukningsrätt på marken i 50 år.

Bengt dog 1928 och Ida Karolina 1934, 1929 såldes husen på auktion.

Galthult 2:10

Johan Persson född 1907 i Hulshult och Elma Nilsson född 1909 i Galthult
Johan var son till Telander Persson och Maria Troedsdotter och Elma dotter till Nils Kristensson och Kristina Nilsdotter. De fick barnen Astrid 1930, Alva 1931, Anna Greta 1933, Uno 1935, Alfhild 1939 och Nancy 1943.

De hade köpt husen och hade brukningsrätt på marken i 35 år. 1940 köpte de även marken. Lantbruksnämnden gjorde be­dömningen att om han odlade upp mossen som tillhörde fastigheten kunde det bli en gård som med biinkomst från annat håll var bärkraftig. Johan var först korgmakare och diversearbetare. Senare arbetade han på sågen i Galthult.

Johan och Elma flyttade till Tyringe, där Johan dog 1995 och Elma 2001.

De hade sålt fastigheten till sonen Uno, som sin tur sålde den till Daniel Nilsson och Annika Johansson, gifta Kämpe.

Fastigheten är avstyckad från Galthult 2:2 via Galthult 2:8.
 

Författare

[email protected] (2021-06-28 22:14:50)


Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Kerstin Tegård (2018-02-25 20:54:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kerstin Tegård (2021-06-28 22:14:50) Kontakta föreningen