Önnarp


Image

I jordebok från 1583 skrivs namnet Önnderup. Förleden kommer av mansnamnet Önder, Ynder. Slutleden rup är samma som torp, nybygge.

Lergravstorp. I decimaltboken 1651 skrevs namnet Leergrafftorp. Grop ur vilken man gräver fram lera.

Tirup. 1651 stavades namnet Thirup.

Det fanns en plats på skifteskartan som benämndes ”Nistubacke.” Det syftade på att det på en otillgänglig plats funnits nio jordstugor som byborna flydde till när krigshärar eller snapphanar närmade sig byn.

Ur domboken 1713

En ”treding” av Önnarp brann en kväll före jul 1712. En gårdspiga hade gått med ljus i ”drängeloftet” då några linkläder hade antänts. Brandstod utgick med 66 riksdaler.

Ur rättegångsprotokoll från 1753

Efter stämning tilltalar cronolänsman Håkan Hjerton warieringskalen Nicklas Stare och gifta hustrun Kierstina Tuvasdotter i Önnarp för bedrifwit enkelt hor.

Nicklas Stare om 22 år och Kierstina lika i ålder tillstå bägge deras brott, som skiedt en söndagsafton efter Michaeli sistlidna år innan solens nedgång war och då Tulson Jakobsson war afrest till slätten. Kierstina befinnes dock ej hafande.

Utslag. Emedan Nicklas Stare och hustrun Kierstina Tuvesdotter i Önnarp som war gift med Tulson Jakobsson därstädes och med honom tvenne barn sammanaflat tillstår att de med varandra enkelt hor begått, plikta de war för sig 55 daler silvermynt. Samt för sabbatsbrott eftersom det skiedt innan kl 9 om kvällen en söndag, hvardera 10 daler samt undgå enskild skrift i Röge kyrka. I brist på penningar fick Kierstina 28 dagar på vatten och bröd och Niklas 17 piskrapp.

1820 inträffade en brand i Önnarp som ödelade 4 längor, ”all inbärgad gröda och största delen av lösöret blev lågornas rov.” Det var 2 gårdar som eldhärjades. Sedan bönderna presterat föreskriven ed förklarade häradsrätten att dubbel brandstod skulle utgå. Per Nilsson blev ”uppbränd i eldsvådan”. Då hans hustru dött några år tidigare blev de 2 yngsta barnen omhändertagna av grannar.

En sägen berättar att en samling ”supebröder” var på kalas i Önnarp och spriten flödade. När de var omtöcknade av sprit var där 2 som ville ut och ro. De andra varnade dem och sa att ni kan lätt råka ut för en olycka när ni är fulla. De svarade ”Om vi drunknar så får Herren två mätta påga”. Båten kantrade och båda drunknade. Ett dystert slut på kalaset.

Dokumentation

1927 togs ett kraftverk i bruk som levererade ström till byn och som byggts av Önnarpsbor.

 

26 torp dokumenterade i Önnarp. 24 utmärkta och 2 har blivit gårdar.

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 14:17:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:19:37) Kontakta föreningen