Äljalt


Image

Enligt ortsnamnsarkivet skrevs namnet Ellieholt 1514, Ellialt 1651, Eljalt 1767 och 1963 Äljalt. Förleden älg och slutleden hult (mindre skog)

Bjäret kommer av substantivet bjär ( berg)

Tallholmen av tall och holme (upphöjning över sank mark.)

Eljalt nr 5 var ett utsocknes frälsehemman. Ägare var ätten Tott. En gammal skånsk-dansk adelsätt. 1671 ägdes gården av Tage Tott. Den blev indragen till kronan 1690.

2 av gårdarna var kronohemman. Ett benämns Hovslagar-bostället och ett sergeant- bostället.

Bränder i Eljalt som orsakat stora skador

Dubbelgården Eljalt nr. 4 brann ner 18 oktober 1719. Elden började i Måns loge ”medan byen var den natten full med inlogerade båtsmän.” Brandstod beviljades med 120 daler.

2 gårdar brann ner till grunden julafton 1737. Utridaren Ruth hade skjutit ett ”julaskott” och Nils Hansson svarade med ett skott. Han glömde kvar krutpåsen på ”gruvestenen”. En piga råkade antända krutpåsen och blev illa bränd. Huset antändes och elden spred sig så 2 gårdar brann ner.

Ännu en brand inträffade 20 juni 1845. Sergeanten Carl J. Pettersson sköt en katt som satt på ett halmtak. Han höll bössan för nära halmtaket och det fattade eld. 3 gårdar brann ner. När de byggdes upp igen flyttades gårdarna isär.

Några snapphanesägner

Byborna i Eljalt hade blivit förvarnade om att snapphanar var på väg mot byn. Byborna flydde med så mycket de kunde ta med sig till ”smörbacken.” De kunde inte ta med sig en gammal gubbe som inte kunde gå fort nog. De välte en stor träbalja över honom i stället. Snapphanarna tog ut kreatur ur ladugården och slaktad. Gubben kunde kika under baljan och blev vittne till allt. Snapphanarna upptäckte inte honom och han klarade sig.

En annan historia var hur en snapphane sköts från kyrkbacken. Man hade satt ut vakt under gudstjänsten. Bonden som stod vakt hade gömt hustrun och ett litet barn under bron för att vattnets porlande skulle överrösta barnets eventuella gråt. En snapphane kom gående över bron och bonden sköt honom.

Kommungården inrättades 1891. I längden 1892 –97 kallas den fattiggård och det var 31 personer intagna varav 8 barn. 7 personer dog under perioden. Från 1920 bodde ca 10-12 personer här. En del skrivs som fåniga eller sinnessjuka. Från 1940 talet var det ett ålderdoms hem. Det lades ner 1960.

Dokumentation

43 torp är dokumenterade i Eljalt. 31 är utmärkta och 12 har blivit gårdar eller hus.

 

 

 

 

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 14:11:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:18:38) Kontakta föreningen