Myrakroken


Image

Namnet på byn stavas Myrrekrog 1639 och Myrekrogh i decimaltboken 1651. På burmanska kartan 1684 står det Myrakroken.Förleden är terrängbeteckning myr, sankmark. Slutleden krok avser avsides bebyggelse, avkrok.

1658 upptages gården som ½ frälsehemman. Byn överfördes från Hörja socken till Röke 1887.

Rättegång

En rättegång hölls 1684 vid Västra Göinge Häradsrätt angående en del penningar och kopparsaker som några ryttare beslagtagit under förevändning att det var snapphanegods.

Ryttmästaren Mellin kunde inte få ut montering utav sina rusthållare av orsak att hans medel i penningar och kittlar äro borttagna av några ryttare som föregivit att det skulle vara snapp-hanegods. Häradshövding Ancar fick härom veta och lät hämta dessa saker som nu fanns i rätten.

Utdrag ur domboken (moderniserad stavning)

Inlade bönderna Truls Kjerstensson, Per Eskilsson och Måns Jonsson i Myrakroken sin supplik om det gods de mist hava.

Erick Jönsson i Agnsböket, en man av 65 år, vid sin salighet eden betygar att Per Eskilsson i Myrakroken vid pass 28 år sedan av sin broder Nils Eskilsson i Heljalt och Oderljunga socken fick sin betalning för skattejord i Heljalts gård och annat, 180 daler silvermynt och i samma avbetalning fick han den störste bryggekitteln som står här inför rätten. Samt kopparflaskan, 2 pottor och 2 s.k. köör.

De övriga voro i Myrakroken då Per Eskilsson gifte sig och fick änkan Elna. Silverskedar och en förgylld silverkedja voro i huset före Per Eskilsson dit kom och änkan Elna fått dom av sin förre man Kristen Trullsson. Erick Jönsson hade tjänat i gården i 7 år.

Tuve Bengtsson i Strandböke, en man om 58 år vid eden betygar det samma som Erick Jönsson betygat. Per Kjerstensson i Röshult vittnar vid lika ord. Han är alenast 34 år men uti Myrakroks gård uppfödd. Henrik Andersson i Karsholm, som är Per Eskilssons salig brorkvinnas broder vid eden betygar att Per Eskilsson av sin salig broder Nils Eskilsson den stora kopparkitteln här står inför rätten, kopparflaskan, 2 pottor och 2 köör och resten av 6 tjog daler i rede penningar fått.

Måns Jonsson berättade att han före kriget hade lämnat 100 daler silvermynt i danska kronor och annat danskt småmynt till Per Eskilsson att förvara i en kopparflaska tillika med 3 silverskedar. Sammanlagt 9 personer hördes under ed.

Emedan åtskilliga här inför rätten edeligen avhörts klarligen skönjas kan att de 6 kopparkittlar som några ryttare ur jorden uppgrävt samt den kopparflaska med silver och penningar i Per Eskilssons humlebinge vådeligen sig bemäktigat, redeligen tillhör bönderna i Myrakroken och ingen annan. Rätten finner att kopparflaskan med inlagt silver och penningar samt de 6 kopparkittlarna bör till sina ägare återlämnas.

Dokumentation

5 torp dokumenterade i Myrakroken.

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 14:01:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:18:27) Kontakta föreningen