Kädarp


Image

Ortsnamnet Kädarp nämns i länsräkenskaperna 1579 och stavas då Kiederup. Senare ser man namnet stavat Kederup och Kiederop. Enligt ortsnamnsarkivet är förleden ett mansnamn Keti och slutleden torp.

Gästgivargårdar inrättades på 1670 talet. Den förste gästgivaren i Kädarp hette Gammal Pedersson. 1714 tog Sven Kjerstensson över rörelsen och sen har den gått i släkten i många generationer. Carl von Linné var en av kända personer som övernattat där.

Det fanns en jättestor ihålig bok på gästgivargårdens ägor i Kädarp. Det sades att snapphanar gömt sig i boken och att den rymde 12 män. Senare brukade svinen gå in och vila i boken. När den började falla sönder eldade gästgivaren upp den för att inte svinen skulle skadas av nerfallande delar.

29 juli 1780 inträffade en stor brand som ödelade hela byn. ”Allt folket var ute på höstarbete och icke fler hemma än en gammal hustru på gästgivargården som såg elden flamma upp i Kjerstens stugolänga”. Brandstod utbetalades till de 3 bönderna med tillsammans 66 riksdaler och 12 skilling. Den gamla byn låg i det som kallas ”Kiahaven” och när de tre gårdarna byggdes upp igen flyttade man isär dem.

Pyssestenen

En stor sten med små gropar i sägs vara en mycket gammal offersten. Den är utmärkt som fornminne.

En stöldhistoria från 1868

Nils Persson kallad ”Tegel-Nilsen” då han tidigare arbetat på ett tegelbruk i Finja, instämdes 30 mars 1868 för stöld av potatis ur en källare tillhörande Nils Svensson i Kädarp. Sommaren 1867 hade varit extremt torr och 1868 blev ett nödår. Nils Persson hade ett torp som låg på gränsen mellan Kädarp och Kjellstorp. Hustrun Anna var sjuklig och när barnen svalt drev nöden honom att stjäla potatis ur bl.a. Nils Svenssons i Kädarp och Nils Olsson i Kjällstorps källare. Familjen hade 5 barn men de 2 äldsta hade de nödgats lämna på socknen.

Även en smed vid namn Nils Nord hade tillsammans med Nils Persson stulit potatis ur flera källare under vintern. När Nils Persson hämtades till förhör bands han vid en vagn och fick gå så genom byn.De båda häktade förklarade att ”nöd och fattigdom drivit dem till brottets förövanden.” De dömdes till 3 års straffarbete. Nils hustru Anna dog 9 juni samma år, 31 år gammal. Efter avtjänat straff kom Nils tillbaka och hämtade barnen och flyttade till annan ort.

Dokumentation

22 torp funna i Kädarp. 21 är utmärkta, 1 ej funnet.

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 13:54:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:25:04) Kontakta föreningen