Humlesjö


Image

I jordeboken från 1583 skrivs namnet Humblesiöe. Troligen kommer förleden i namnet från växten humle. Det fanns mycket humle och i jordrevningsprotokollet från 1671 ser man att det fanns 400 humlestänger. Betydligt fler än i de flesta andra byar. Även vilt växande humle finns fortfarande i Humlesjö. Slutleden från sjön.

I början på 1800 talet kallades gårdarna för Hålegården, låg i en sänka, Markagården, benämning på mark, (skog ) Vångagården, vång (inäga) och Sjögården läge vid sjön. Sen fanns Myralted, sankmark.

I mitten av 1800 talet gick alla 4 gårdarna ur de gamla släkter som innehaft dem i många generationer.

Den 5 juli 1740 inträffade en brand i Humlesjö. Tre av gårdarna förstördes vid branden.

Några noteringar ur rättegångsprotokoll.

18 nov 1741.

Cronolänsman Hjerton instämmer drängen Peter Johansson Stare och pigan Nilla Pärsdotter för begånget löskaläge. Peter tillstår att han haft oloflig beblandelse med Nilla Pärsdotter söndagen den 14 juni förledna åhr sedan det war mörkt och då pigans föräldrar woro borta. Nilla Pärsdotter frånvarande efter dess fader Pär Bengtsson skrifteligt angiwande siuk hemma, men tillstår lägesmålet hon dock ei hafwande warit och erbjuder plikten för dess dotter.

Utslag

Emedan drängen Peter Stare och qinsfolket Nilla Pärsdotter i Humlesjö begge ogifta tillstå at de med hwarandra löskaläge haft pliktar han 10 och hon 5 daler silvermynt, samt till Röge Kyrkia han 4 och hon 5 daler. De böra undgå enskild aflösning enl. kunglig förordning. Peter Stare var född 1725 och bara 16 år vid tillfället. Han blev senare bonde i Kädarp.

Ett självmord 1753

Den 25 oktober 1753 strax före skymningen tilldrog sig den bedrövliga händelsen i Humlesjö att drängen och avskedade soldaten Jöns Åkesson Holm fanns vara upphängd på en nagla i brodern Kjersten Åkessons port. Hängande med repet om halsen slaget, med fötterna en qvarter från marken och med händerna lösa.

Efter laga rannsakning och dom vid urtima ting 30 oktober, tilläts dess döda kropp att nedtagas och till kyrkan bäras. Hans begravning skedde 10 nov. i tysthet efter lag och ordning. Tyst begravning skedde utan klockringning och psalmsång, och efter solens nedgång. Han begravdes norr om kyrkan. När någon begravdes norr om kyrkan förhöll det sig så att man trodde att på yttersta dagen skulle alla kyrkor störta omkull åt norr, och de som begravts där skulle inte kunna uppstå.

Dokumentation

17 torp är dokumenterade, varav 13 är utmärkta. 2 har blivit bebyggda och 2 har vi inte funnit.

 

 

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 13:47:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:24:49) Kontakta föreningen