Hultshult


Image

Hulshult stavas Holtsholt 1579, Holtzholt 1658 och från 1754 skrivs det Hulshult. Namnet kommer av håla, sänka, fördjupning i terrängen. Slutleden hult , mindre skog.

En gammal skröna eller legend, återgiven av Arthur Törn , berättar att Eljalts by någon gång på medeltiden var överbefolkad. Det var troligen brist på mat. Då samlade man ihop alla jordlösa människor och dessa familjer lastades på några kärror och kördes långt ut i skogen där de släpptes av. De hittade aldrig tillbaka och så uppstod Hulshult. Det är troligen ett utslag av rivalitet byarna emellan men ändå rolig att bevara. Man kan se i gamla byordningar m.m. att det rådde en viss vaksamhet från Hulshultsbor mot Eljaltsbor.

Byordningen från 1690 skrevs om och reviderades något 1763.

Ett litet utdrag ( moderniserad stavning)

§ 2. Förbehålla vi oss att icke Eljalts åboar eller deras utskickade, om sommaren till att hämta sina hästar eller andra kreatur i marken, ej må äga tillstånd att få fara igenom vår vång, över gräs och höbredor, som hittills skett, därigenom vi stor skada tagit. Utan skall den vara laga plikt underkastad som från vångens fredande sig understår upptaga och nedkasta våra så kallade mölle och ängsmoden. Men vad vintern angår lämnas dem få resa obetaget.

Bråk och slagsmål förekom ibland vid kyrkan.

Störande av kyrkofrid kunde medföra straff i form av böter.

Thue i Holdtzholdt fick betala 3 mark för blodvite.

En söndag 1618 kom Gudmund i Holsholt drucken till mässan samt vållade oro, detta sonade han med 6 daler i sakören.

1626 begagnade Kjersten i Hulsholt skällsord mot Swend Persson i Röke och hötte med en stång mot honom utan för kyrkan. Straffet blev 5 daler i böter.

En notis ur kyrkboken (moderniserad stavning)

1702 den 5 aug. sent om aftonen föddes ett oäkta pigebarn i Hulshult av ett kvinnfolk, Olas Boel benämnd. Vid dopfunten bekom jag ingen annan relation och bekännelse om barnets fader än Signe, Nils Tuas, som bar barnet sade att denna Boel sagt för henne att en karl kom till henne på hin sidan Blaholma torp, som blev barnets fader, den hon inte kände, och såg honom varken förr eller senare.

Dokumentation

4 torp är dokumenterade och utmärkta i Hulshult.

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-30 13:44:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:24:13) Kontakta föreningen