Galthult


Image

Beskrivning: Galthult

Namnet nämns i danska brev 1498. Lite olika stavningar under århundradena. Gáltalt Galdtoldt, Gallthullt och från 1754 står det Galthult. Förleden är galt, ”hanne av gris” slutleden hult ”mindre skog” ( enligt Ortsnamnsarkivet i Lund).

Galthult bestod 1658 av 1 frälsehemman, 1 skattehemman och geistlighetens utjord. Skattehemmanet låg i Över Galthult nr 1. Frälsehemmanet var i Nedre Galthult på nr 2. Utjorden var kyrkans och låg också i Nedre Galthult på nr 3. Kyrkans jord drogs in till kronan och blev kronohemman sen.

Galthult hade tydligen ganska mycket bokskog för 1749 blev dess boke och eke på häradshövding Gardells order synat och taxerat uppå huru många fullvuxne svin som där kan fetas. Det fanns 41 st. boke och eke träd.

1719 friköpte de två bönderna på nr 3 den gården. Det benämns då Cronohemmanet ett halvt Cavalerihästhemman.

1791 friköpte de båda bönderna på nr 2 den gården från friherre Jakob Bennet Stjärnblad och hans hustru friherrinnan Charlotta Stjernblad för 375 riksdaler specie eller 2250 riksdaler silvermynt.

Av ett pantkvitto från 1843 kan vi se att Anders Eriksson i Galthult köpt 68 kannor brännvin av kyrkoherde Erik Eriksson för 56 riksdaler och 32 skilling. Han lämnade 2 oxar och en häst som säkerhet för skulden.

Baptismen

Kyrkoherde Erik Timmelin var en av de präster som ivrigast bekämpade baptismen under dess genombrott på 1850 talet. Han försökte genom vakthållning vid sockengränsen hindra kolportörer att komma till Röke. 1859 hölls ett mycket stormigt möte i Galthult där Erik Timmelins dräng och kyrkorådet i bryska ordalag förbjöd en talare att uppträda i församlingen. Timmelin var ytterst upprörd över det ”gäckeri som både ordet och sakramentet därigenom tillskyndas.” Han kallade talaren för en ”införnalisk pöldöpare.”

Dråp i Kädarp

1879 dömdes Måns Nilsson i Galthult för dråp på Nils Bengtsson till 3 års fängelse. Dråpet skedde i självförsvar då Nils Bengtsson och hans son Bengt följt efter Måns Nilsson och Olander Kjerstensson efter ett slagsmål på gästgivargården i Kädarp. Nils dog av skadorna efter 3 dagar. Måns avtjänade straffet på fångvårdsanstalten i Göteborg.

Sågverk

1945 byggde skogsägarföreningen ett sågverk i Galthult. Där arbetade sen ca 12 man fram till ca 1975. Skogsägarna gick i konkurs på 1960 talet men bröderna Svensson drev sågen vidare en tid.

Dokumentation

I Galthult har vi dokumenterat 23 torp. 5 av dem blev små gårdar.

 

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-28 16:38:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:22:25) Kontakta föreningen