Blaholma


Image

Beskrivning: Blaholma

Blaholma stavas Blaahollmb i 1596 års mantalslängd. Förleden kan betyda Blad (löv) och slutleden holm ”upphöjning över omgivande terräng.”

Djurabygget som ligger i Blaholma hette förr Smedebygget. Det omnämns så i husförhörslängden 1810. 1865 ändras namnet på gården till Djurabygget.

Fjällhult som omnämns i husförhörslängden har troligen fått sitt namn efter sjön Fjällram

Flåsjöhult. Förleden kommer av ett sjönamn där förleden är ett skånskt adjektiv där flå betyder grund.

Uppgifterna hämtade från Ortsnamnsarkivet i Lund.

 

På 1600 och 1700 talet fanns det ett pottaskeverk i Blaholma. Sverige var en av Europas storproducenter av pottaska. Pottaska framställdes i ett större kärl (potta) av aska från bok eller björk. Pottaska innehåller höga halter av kaliumkarbonat som användes till såpa, tvål och vid tillverkning av glas, krut, färgmedel och läkemedel.

Pottaska betalades relativt bra och var en binäring för folket. Blaholma hade ganska mycket bokskog. På 1800 talet förlorade pottaskan sin betydelse då man lärt sig framställa kaliumkarbonat på annat sätt.

En snapphaneskröna

Det var bröllop på Djurabygget och ett gäng snapphanar kom till byn. Bonden bjöd dem på rikligt med mat och brännvin och sen visades de ut på höskullen för att sova. När de somnat stack folket ihjäl alla.

Domboken berättar

Anno 1706 den 10 nov. blev ett extra ting hållit i Västra Göinge Härad å tingsplatsen i Röinge. Med anledning av kyrkoherde Mårten Florells skrivelse företog sig rätten att förhöra och rannsaka hur det förhöll sig med dåren den dumme Tue Åkessons död.

Den 30 okt. hittades den döve och dumme Tue Åkesson död på en äng. Han hade kommit till Per Hansson i Blaholma vid middagstid. Han hade strax krupit till ugnen och lagt sig att sova. Nästa dag hade han gått till nabbon Jöns Åkesson. Innan han kom in i stugan hade han löpt runt i raseri med 3 stakar i händerna.

Tue Åkesson hade följt modern kring bygden så länge hon levde, och av henne blivit agad med ris när raseriet kom på honom. Tue hade sen gått ut utan följe. Han återfanns nästa dag död på en äng endast iförd skjorta. Det konstaterades att då Tue var döv och dum inte kunnat klaga sin nöd om han var sjuk utan sprungit ut i marken och i köld och mörker inte förmått gå tillbaka.

Dokumentation

7 torp är dokumenterade i Blaholma.

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: Röke sockengille (2018-12-28 16:35:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2019-01-15 20:21:42) Kontakta föreningen