Utskott


Utskotten 2021

Fastighetsutskottet underhåller och renoverar sockenstugan: Lennart Olsson, Jan Thornström, , Roger Olsson, Hans Nilsson, Roger Lennartsson och Erik Ingvarsson.

Program-, fest- och PR-utskottet planerar föreningens utbud, ger ut informationsbladet och svarar för annonsering vid arrangemang:  Ida Kroon, Diana Larsson, Sven-Ingvar Bengtsson, Jan Berlin, Stefan Pålsson och Morten Barnekow

Bygdeutskottet dokumenterar bygden: Stefan Ebbesson, Tomas Karlsson, Greta Nilsson, Robert Elmberg, Anita Martinsson, Roger Olsson, Johnny Svensson.

Utforska platsen-utskottet publicerar information om Röke församling på hembygd.se/shf/utforska-platsen: Jenny Sbrodiglia, Kerstin Tegård.

Medlemsutskottet svarar för medlemskontakter: Cecilia Lundström, Jenny Nyström Sbrodiglia, Ingrid Persson, Margit Hjalmarsson, Greta Nilsson.

Fotoutskottet identifierar och katalogiserar bilderna i fotoarkivet: Lennart Olsson, Christina Ottosson, Ethel Nilsson, Inga Månsson, Torsten Johansson, Ingegerd Johansson, Jonny Forsman, Johnny Svensson.

Hushållningsutskottet jobbar för att hålla gamla lokala traditioner levande:  Anna-Maja Wihlborg, Britt-Marie Ebbesson.

Förening:

Röke sockengille

Ändrad av: Röke sockengille (2021-07-02 15:32:50) Kontakta föreningen
Skapad av: Röke sockengille (2018-10-17 16:10:58) Kontakta föreningen