Utskott


Utskotten 2020

Fastighetsutskottet underhåller och renoverar sockenstugan: Lennart Olsson, Roger Lennartsson, Hans Nilsson, Roger Olsson, Jan Thornström, Erik Ingvarsson.

Program-, fest- och PR-utskottet planerar föreningens utbud, ger ut informationsbladet och svarar för annonsering vid arrangemang: Rikard Arvidsson, Solveig Johnson, Sven-Ingvar Bengtsson, Jan Berlin, Diana Larsson, Morten Barnekow, Stefan Pålsson.

Bygdeutskottet dokumenterar bygden: Johnny Svensson, Stefan Ebbesson, Tomas Karlsson, Greta Nilsson, Robert Elmberg, Anita Martinsson.

Utforska platsenutskottet publicerar information om Röke församling på hembygd.se/shf/utforska-platsen: Jenny Sbrodiglia, Kerstin Tegård.

Medlemsutskottet svarar för medlemskontakter: Johnny Svensson, Greta Nilsson, Margit Hjalmarsson, Ingrid Persson.

Fotoutskottet identifierar och katalogiserar bilderna i fotoarkivet: Lennart Olsson, Johnny Svensson, Ingmar Andersson, Yngve Nilsson, Äljalt, Inga Månsson, Ethel Nilsson, Ingegerd Johansson, Torsten Johansson, Johnny Forsman.

Hushållningsutskottet jobbar för att hålla gamla lokala traditioner levande: Solveig Johnson, Cecilia Lundström, Diana Larsson, Ida Kroon, Anna-Maja Wihlborg, Britt-Marie Ebbesson, Ninni Jerevall.

Editerad av: Kerstin Tegård (2020-10-29 17:06:40)