Utskott


Utskotten 2022

Fastighetsutskottet underhåller och renoverar sockenstugan: Roger Lennartsson, Lennart Olsson, Jan Thornström,  Roger Olsson och Erik Ingvarsson.

Program-, fest- och PR-utskottet planerar föreningens utbud, ger ut informationsbladet och svarar för annonsering vid arrangemang:  Ida Kroon, Diana Larsson, Sven-Ingvar Bengtsson och Stefan Pålsson

Bygdeutskottet dokumenterar bygden: Stefan Ebbesson, Robert Elmberg, Anita Martinsson, Roger Olsson, Johnny Svensson.

Utforska platsen-utskottet publicerar information om Röke församling på hembygd.se/shf/utforska-platsen: Jenny Sbrodiglia, Kerstin Tegård.

Fotoutskottet identifierar och katalogiserar bilderna i fotoarkivet: Christina Ottosson, Lennart Olsson, Ingrid Persson, Torsten Johansson, Ingegerd Johansson, Jonny Forsman, Johnny Svensson och Rikard Arvidsson.

Hushållningsutskottet jobbar för att hålla gamla lokala traditioner levande:  Anna-Maja Wihlborg, Britt-Marie Ebbesson.

Förening:

Röke sockengille

Skapad av: (2018-10-17 16:10:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Röke sockengille (2022-04-11 12:34:10) Kontakta föreningen