Om oss

Röke sockengille är hembygdsföreningen i det som fram till och med 1951 var Röke kommun, nuvarande Röke församling samt byarna Sjöholma och Värsjö.
Föreningen bildades i mars 1997 av en samling eldsjälar under ledning av Arne Arvidsson som sedan var sockengillets förste ordförande.
   Hösten 1997 köptes den nuvarande sockenstugan av Bengt-Åke Kjellsson, en fastighet från 1887, synnerligen välbelägen mitt i Röke, mittemot kyrkan vid Bjärnums-/Vittsjövägen. Föreningens uppgifter är dels att dokumentera  bygden i ord och bild, dels att ordna lämpliga arrangemang, internt och för allmänheten.

Dokumentationen har resulterat i ett flertal böcker och filmer. I arkivet finns mer än 4 000 foton från 1870 till nutid. Filmmaterialet från 1950 och framåt finns på CD. Resultat från bygdecirklarna är publicerat i böckerna om bygdens historia. Läs mer på hemsidan: Filmer och böcker.
   Fornminnen och torpplatser har försetts med GPS-koordinater och märkts med skyltar.
   Det offentliga arrangemangsutbudet presenteras två gånger om året i bladet ”Information från Röke Sockengille” och på hemsidan under Aktiviteter. Återkommande i programmet har under flera år varit kyrkogårdsvandringar, byvandringar, national- och hembygdsdag, byns gemensamma julmarknad, samverkan med kyrkan vid gudstjänst och kyrkkaffe den andra advent, familjerally, cykelorientering med kulturplatser som kontroller. Dessutom ordnas öppet hus i sockenstugan med varierande teman.
  Medlemsantalet är cirka 280. Föreningen ser gärna nya medlemmar.