Nyheter

Information från styrelsen

Det gångna året har inte varit som det brukar.

  • Vid den här tiden på året brukar föreningen haft sin traditionella grötfest.
  • I februari brukar årsberättelsen med kallelse till årsmöte skickas ut.
  • Årsmötet brukar hållas i mars. Så blir det inte...

Läs mer >

En bygdehistoria

I menyn uppe till vänster på sidan hittar ni ett avsnitt "Bygdehistoria". Där hittar ni berättelser och bilder från äldre tider.

Där finns nu en ny berättelse kallad "Järnvägsbröderna Gustafsson". Den handlar om två bröder som föds i i slutet av 1800-talet i en banvaktstuga utmed järnvägen mot Öggestorp.

Läs mer >

Ett litet livstecken från ordföraren


Jag  känner att jag måste skriva några rader och tala om att föreningen lever trots att vi har varit tvungna att ställa in alla de aktiviteter som vi under ett normalår hade haft. Den sista aktiviteten som vi ställde in var ju höstfesten.
När vi nu i styrelsen skulle...

Läs mer >

Visa fler