Nyheter

 Så hoppas vi att vi i år kan få uppleva en sommar på Rogberga Hembygdsgård utan restriktioner.

 

 

 

Årsmöte ska enligt stadgarna hållas före maj månads utgång. Så blev det också i år. 26 maj hölls årsmötet utomhus på Hembygdsgården.

Vädret var inte det bästa, men hela styrelsen och ett 15-tal övriga medlemmar deltog. Förhandlingarna leddes av Ingemar Ström med Birgitta Gundenäs som sekreterare.

 

 

Läs mer >

I menyn uppe till vänster på sidan hittar ni ett avsnitt "Bygdehistoria". Där hittar ni berättelser och bilder från äldre tider.

Där finns nu en ny berättelse kallad "Järnvägsbröderna Gustafsson". Den handlar om två bröder som föds i i slutet av 1800-talet i en banvaktstuga utmed järnvägen mot Öggestorp.

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter